Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Kancelárske priestory

Poskytujeme ocenenie trhovej hodnoty kancelárskych nehnuteľností. Okrem iného sa jedná o kategórie kancelárskych nehnuteľností v centrách miest, v menších mestách, obchodných parkoch a ďalej o firemnej a inštitucionálnej kancelárskej budovy.

Nákup či predaj

Poskytujeme cenové poradenstvo pri rozhodovaní o prípadnej kúpe či predaji kancelárskych nehnuteľností a tiež doporučenie ohľadom vhodných stratégií.

Zaistenie úverov

Úverovým inštitúciám pomáhame pri rozhodovaní formou kvalitných predinvestičných previerok (due diligence) a analýz, ako sa bude dariť nehnuteľnosti za rôznych podmienok na trhu.

Analýza scenárov najlepšieho a najefektívnejšieho využitia

Vďaka poradenstvu ohľadom výhod rôznych prístupov k riešeniu kancelárskych priestorov môžu klienti získať presné a aktuálne informácie pre svoje rozhodovanie.

Ako môžeme pomôcť


Informácie o trhu v reálnom čase

Máme k dispozícii konkrétne údaje o trhoch a sektoroch, takže naše ocenenie vychádza zo skutočného stavu realitného trhu.

Oceňovanie nehnuteľností

V rámci ocenení identifikujeme hlavné parametre, ktoré priamo ovplyvňujú hodnotu nehnuteľnosti, a upozorňujeme na možné riziká či zlepšenia pri zmene týchto parametrov.

Štúdie trhu a uskutočniteľnosti

Neoddeliteľnou súčasťou oceňovania nehnuteľností je prístup našich špecialistov, ktorí vás zoznámia s konkrétnymi charakteristikami trhu a pomocou štúdií uskutočniteľnosti posúdia dopady explicitných zmien.

Finančné výkazníctvo

Jedným zo základných krokov je pomoc pri pravidelnom oceňovaní nehnuteľností pre účely účtovných závierok.

Oceňovanie portfolií

Či nehnuteľnosti posudzujeme individuálne, alebo v rámci portfólia, môžeme pomôcť s presným odhadom investičnej hodnoty za súčasného stavu trhu.

Pridaná hodnota – výhody hášho prístupu


Rôzne disciplíny v rámci hlavného predmetu činnosti spoločnosti C&W

Schopnosť čerpať zo všetkých hlavných odborností spoločnosti C&W má pri poskytovaní posudkov klientom veľké výhody. Interné tímy agentúry pre investície a komerčný prenájom môžu dodať spoľahlivé údaje a informácie, ktoré sú pre trhové ocenenie zásadné.

Špecializované poradenstvo pre najrôznejšie typy kancelárskych nehnuteľností

Naši odborní odhadcovia kancelárskych priestorov majú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné k chápaniu a posudzovaniu širokej škály kancelárskych nehnuteľností.

Skúsenosti a zdroje


S 580 odbornými odhadcami v 86 kanceláriách je spoločnosť Cushman & Wakefield jedným z najväčších plne integrovaných realitných poradcov na svete. V oblasti EMEA máme 180 odhadcov v 20 kanceláriách. V Slovenskej republike patrí náš sedemčlenný tím medzi realitnými agentúrami k najväčším.

Výskum a prehľad

MarketBeat Office Snapshot

MarketBeat Office Snapshot je stručné zhrnutie Office sektora v kľúčových mestách, poskytuje príspevky z posledných trendov, rovnako ako údaje o trhu a analýzy vplyvu na komerčné nehnuteľnosti.

čítajte viac