Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Hotely

Spoločnosť Cushman & Wakefield poskytuje posudky trhovej hodnoty hotelov vhodné pre účely jednania s finančnými inštitúciami i k transakciám. Ďalej ponúkame oceňovanie developerských projektov, štúdie uskutočniteľnosti, maklérske služby, voľbu prevádzkovateľov a štúdie trhu.

Získate premyslený a trhovo orientovaný posudok, podložený internou znalosťou trhov, obchodných parametrov a kompetencií prevádzkovateľov, od dôveryhodnej globálnej značky, v dohodnutom termíne a za konkurencieschopnú cenu.

Od luxusných hotelov vo vyhľadávaných mestách až po regionálne hotely s obmedzeným rozsahom služieb – v celej oblasti EMEA sa naše služby zameriavajú na vlastníkov, investorov, prevádzkovateľov a úverové inštitúcie.

  • Hotel je obchodný subjekt, v ktorého rámci je nehnuteľnosť len jednou z viac zložiek
  • Naše rady umožňujú vlastníkom či investorom informovane sa rozhodovať, nech už sa jedná o doporučenie investovať do danej nehnuteľnosti, predať či kúpiť hotel, alebo ho použiť ako zaistenie úveru.

Jako môžeme pomôcť


Oblasti, ktoré posudzujeme:

Nehnuteľnosť

Posúdime stav objektu a upozorníme na prípadnú potrebu investičných nákladov.

Prevádzkovanie

Posúdime stávajúci výnos v porovnaní s konkurentmi a vypracujeme analýzu obchodovania

Obchodné prognózy

Vo vhodných prípadoch vypracujeme vlastné obchodné prognózy

Oceňovanie

Naša metodika oceňovania zahrňuje rad prístupov, ako je napr. kapitalizácia príjmov a diskontované peňažné toky. Svoje závery porovnávame s dokladmi dostupnými na trhu a s našimi znalosťami očakávania na strane investorov.

Pridaná hodnota – výhody nášho prístupu


Nezávislosť

Dôsledne dbáme na to, aby sme sa neocitli v strete záujmov. Naše oceneniaí sú celkom nezávislé.

Skúsenosti

S týmto špecializovaným trhom v rámci celého regiónu EMEA máme rozsiahle skúsenosti, čo zaručuje, že naše ocenenie berie do úvahy náladu a súčasný stav na trhu.

Odbornosť

Sme regulovaní podľa štandardov RICS a naši odhadcovia sú registrovanými odhadcami podľa RICS.

Naše posudky sú premyslené a dobre podložené a na každú vypracovanú správu dohliada niektorý z partnerov spoločnosti. Sme presvedčení, že v každom prípade sa uplatňujú tie najvyššie odborné štandardy, bez ohľadu na typ hotelu a odmenu.

Skúsenosti a zdroje


Naši pracovníci v Slovenskej republike tvoria jediný lokálny tím na trhu špecializovaný na hotely. Táto špecializovaná skupina sa skladá z troch odborníkov.

Kontakty

Frederic Le Fichoux

Head of Hotel Transactions - Continental Europe

Praha, Czech Republic

Telefón +420 2 34603725

Kontakt