Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Oceňovanie Komerčných Nehnuteľností

Určujeme trhové hodnoty všetkých typov nehnuteľností (hotely, priemyselné nehnuteľnosti, pozemky, kancelárske či maloobchodné nehnuteľnosti atď.).

Získate solídny posudok, podložený kvalifikáciou interných odborníkov na pracovný a investičný trh, od dôveryhodnej globálnej značky, v dohodnutom termíne a za konkurencieschopnú cenu.

Všetky ocenenia sú pripravované kvalifikovanými odhadcami na základe mezinárodne uznávaných
oceňovacích štandardov RICS, Európskych oceňovacích štandardov a Medzinárodných oceňovacích štandardov (IVS). Ocenenia spracované spoločnosťou Cushman & Wakefield sú finálne posudzované a schvalované partnerom spoločnosti a vedúcim oddelenia oceňovania a poradenstva.

Majitelia nehnuteľností, nájomcovia, developeri, finančné inštitúcie a fondy z našich rád vychádzajú pri rozhodovaní o interných, investičných a manažérskych otázkach v kontexte dynamicky sa vyvíjajúcich trhov.

Uvedomujeme si, ako sú naše poradenské služby dôležité pre Vaše obchodné rozhodnutia, a preto sa ich snažíme poskytovať v maximálnej možnej kvalite. Na základe dlhoročných skúseností vieme, že trhová hodnota nehnuteľnosti hrá zásadnú rolu pri rozhodovacích procesoch týkajúcich sa:

  • poskytovania úveru
  • optimalizácie nehnuteľností a majetkových portfólií
  • akvizície/predaja nehnuteľnosti
  • auditu a finančných výkazov daní
  • korporátnych akvizícií/joint ventures
  • poistenia nehnuteľnosti
  • predinvestičných previerok 
  • krízového managementu 
  • prieskumu trhu

Ako môžeme pomôcť


Priama účasť na trhu

Tím oceňovania a poradenstva využíva podporu interného agentúrneho a investičného oddelenia spoločnosti. Poskytované rady majú tú výhodu, že vychádzajú z bezprostrednej skúsenosti s trhom v reálnom čase, na rozdiel od sprostredkovaných a menej aktuálnych alternatív.

Regulačný rámec

Služby poskytujeme v rámci regulovaného prostredia RICS, ktoré je vyžadované pre oceňovanie podľa medzinárodných účtovných štandardov. Tieto štandardy prísne dodržujeme, takže máte istotu, že naše ocenenia sú všeobecne rešpektované.

Pridaná hodnota – výhody nášho prístupu


Nezávislosť

Dôsledne dbáme na to, aby sme sa neocitli v strete záujmov. Naše ocenenia sú celkom nezávislé.

Odbornosť

Spoločnosť Cushman & Wakefield je úplne regulovaná RICS a niektorí z našich odhadcov sú registrovanými odhadcami RICS.

Obchodné súvislosti

Sme si vedomí, ako je dôležité, aby naše poradenstvo bolo zladené so všetkými vašimi podnikateľskými rozhodnutiami. Chápať hodnotu majetku je nevyhnutné pre postupy a rozhodnutia pri riadení podniku. Pri spracovaní našich ocenení tieto aspekty zohľadňujeme v maximálnej možnej miere.

Globálny dosah

Spoločnosť Cushman & Wakefield ako jeden z najväčších svetových poskytovateľov služieb v oblasti komerčných nehnuteľností je schopná realizovať veľké portfóliové zákazky zahŕňajúce viac lokalít. Vďaka globálnemu dosahu a lokálnym znalostiam dokážeme analyzovať, vyhodnocovať a podávať správy o veľkom množstve nehnuteľností rozmiestených v rozsiahlych geografických oblastiach.

Centrálna koordinácia

Služby organizujeme podľa vašich potrieb tak, aby sme vám náš produkt dodali čo najefektívnejšie. Za týmto účelom naše tímy oceňovania a poradenstva centrálne koordinujeme. V závislosti na rozsahu a veľkosti ocenenia môže byť naša centrálna koordinácia prínosom.

Skúsenosti a zdroje


S 580 odbornými odhadcami v 86 kanceláriách je spoločnosť Cushman & Wakefield jedným z najväčších plne integrovaných realitných poradcov na svete. V oblasti EMEA máme 180 odhadcov v 20 kanceláriách. V Slovenskej republike patrí náš sedemčlenný tím medzi realitnými agentúrami k najväčším.