Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Správa Nehnuteľností

Oddelenie správy nehnuteľností spoločnosti Cushman & Wakefield pomáha vlastníkom nehnuteľností maximalizovať návratnosť investícií. Priamo sledujeme finančné a prevádzkové ciele vlastníka nehnuteľnosti a usilujeme o zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti.

Ponúkame celý rad služieb, ako je zaistenie prevádzky budov, udržiavanie vzťahov s nájomcami či finančné riadenie. Ďalej ponúkame služby plánovánia v oblasti úspor energie a udržiteľného rozvoja, ochrany a bezpečnosti životného prostredia, zabezpečenie, krízových plánov a riadenia projektov.

Spoločnosť C&W spolupracuje s investormi a vlastníkmi, ktorí svoje priestory sami využívajú ako svoju prevádzku, a chcú maximalizovať finančný potenciál svojho majetku. Je vhodné zvážiť:

Vhodné riešenia v rámci celého životného cyklu nehnuteľnosti

Cieľom je maximalizovať hodnotu vašej nehnuteľnosti od jej zaobstarania cez správu až po prípadný predaj či refinancovanie. To vám zaistí správa nehnuteľnosti, ktorá sa postará o kúpu, predinvestičné previerky, správu, prenájom, výstavbu či predaj. Je dôležité mať poskytovateľa služieb, ktorý je schopný zvýšiť tržby, minimalizovať náklady a maximalizovať vnímanú hodnotu nehnuteľnosti, a tým zvyšovať aj hodnotu investície.

Ekologické iniciatívy

Nieje od veci získať status LEED či inú formu uznania snahy o zaistenie udržateľného rozvoja.

Ako môžeme pomôcť 


Flexibilný prístup a zvyšovanie hodnoty nehnuteľnosti

Spoločnosť C&W poskytuje komplexné služby po celú dobu vlastníctva nehnuteľnosti. Tieto služby prispôsobujeme na mieru konkrétnym potrebám každého zákazníka. Doručujeme ich podľa flexibilného plánu a s výhodou jednotného poskytovateľa služieb v oblasti nájmu a správy aj akvizície či predaja.

Ako správcovia sa snažíme zvyšovať hodnotu majetku zaistením stabilného prenájmu (čo značne znižuje ušlé nájomné, poplatky a náklady nájomcov na úpravy). 

Vykonávame údržbu strojných zariadení, kontrolujeme a udržujeme spoločné priestory a dbáme na to, aby opatrenia zodpovedali normám.

Prísne sledujeme výdaje vrátane daní, spotreby energie, zmlúv s dodávateľmi, miezd personálu či investičných projektov a pomáhame vám stanoviť ďalší postup, aby tieto výdaje zostali pod kontrolou.

Zaostrené na udržateľnosť

Poskytujeme poradenstvo zamerané na udržateľnosť, ktoré pomáha formovať realitnú stratégiu. Naše rady znižujú náklady, maximalizujú hodnotu a napomáhajú plniť vaše ciele v oblasti udržateľného rozvoja. Spolupracujeme s nájomcami, investormi i developermi vo všetkých oblastiach realitného odvetvia. Pomáhame im nájsť iniciatívy a riešenia, ktoré ponúkajú najlepšie výsledky z hľadiska udržateľnosti pri maximálnej finančnej návratnosti. Objasňujeme výhody prihliadania k aspektom udržateľnosti pri rozhodovaní o nehnuteľnostiach, zlaďujeme úsilie s cieľmi zákazníka z pohľadu udržateľného rozvoja a pomáhame voliť možnosti, ktoré optimalizujú predajnosť a hodnotu majetku a portfólia.

Pridaná hodnota – výhody nášho prístupu


Integrované a kvalitné služby

Ako globálna firma C&W ponúka ucelený súbor služieb v oblasti nájmu, správy, zaobstarávania a predaja nehnuteľností, pričom pre každého zákazníka vytvára na mieru prispôsobený a pružný plán. Pri hľadaní a poskytovaní najvhodnejších riešení z hľadiska investorovej stratégie je stredom našej pozornosti zákazník, bez ohľadu na to, či je požadovaná jedna či viac služieb.

Mentalita vlastníka

Cieľom správy zo strany spoločnosti C&W je zvyšovať hodnotu vášho majetku. Individuálny plán pre vašu nehnuteľnosť maximalizuje jej hodnotu, pretože generuje väčšie peňažné toky vďaka vyšším príjmom, nižším nákladom a zlepšeniu kapitalizácie.

Odborníci so zdravým úsudkom

Zákazníci s našimi zamestnancami spolupracujú radi, pretože sú inteligentní, schopní a majú strategický prístup a bohaté skúsenosti, čo im umožňuje robiť správne rozhodnutia. 

Úspešná história v správe majetku

Spoločnosť C&W pomáha zákazníkom dosahovať ich finančné ciele od roku 1917. Už takmer sto rokov sme špičkou v správe, údržbe a zachovávania hodnoty investícií do nehnuteľností.

Medzinárodný dosah

Prostredníctvom našej globálnej siete získate prístup k proaktivnym odborníkom v oblasti správy nehnuteľností, ktorí rozumejú lokálnym trhom. 

Individuálny prístup

Po skončení úvodného obdobia od prevzatia nehnuteľnosti do správy predložíme strategický plán jej rozvoja, v ktorom zhrnieme hlavné otázky týkajúce sa vašej nehnuteľnosti a naše doporučenie ohľadne strategických i taktických riešení.

Skúsenosti a zdroje

V Slovenskej republike správcovia nehnuteľností spoločnosti C&W využívajú pre každú úlohu odborníkov vrátane interných špecialistov C&W zo všetkých oborov komerčných realít. 

Spoločnosť C&W má po celom svete 253 kancelárií v 60 krajinách, pričom všetky poskytujú služby správy majetku a sú vzájomne prepojené.