Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Riadenie projektov

Riadenie projektov zahrňuje služby dohľadu nad výstavbou a portfóliom vrátane správy, plánovania investícií a realizácie. Týka sa kancelárskych budov, komerčných a maloobchodných priestorov, priemyselných a distribučných centier a výstavby na mieru (tzv. „build-to-suit“).

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s riadením projektov budujeme kvalitné nehnuteľnosti a nájomné priestory, ktoré vyhovejú požiadavkám akejkoľvek spoločnosti.

Spolupracujeme s investormi a nájomcami tak, aby sme zaistili ekonomicky úspornú realizáciu investičných plánov. Zohľadniť by sa malo:

Plánovanie a realizácia investícií

Či sa jedná o jednotlivé projekty alebo globálne portfóliá, pri plánovaní a realizácii investícií používame metodiku strategického plánovania, reorganizáciu pracovísk a riadenie výstavby a sťahovania.

Projekty na mieru (build-to-suit)

Spoločnosť C&W môže riadiť vaše projekty výstavby priemyselných, maloobchodných a kancelárskych priestorov na mieru. Každý projekt prispôsobíme presne na mieru vašim interným a prevádzkovým požiadavkám.

Informovaná voľba lokality

Včasné uplatnenie postupov projektového riadenia pri volbe umiestnenia pomáha pri vytipovaní potenciálnych lokalít a identifikácii potenciálnych problémov ešte skôr, ako spôsobia zvýšenie nákladov či oneskorenie.

Ekologický prístup

Spoločnosť C&W usiluje v oblasti návrhu a správy nehnuteľností o ekologicky udržateľný rozvoj. Energetická náročnosť budov je čím ďalej viac stredom pozornosti nájomcov aj investorov a spoločnosť C&W pomocou štrukturovaného riadenia energií aktívne hľadá riešenia, ktorými vyhovie všetkým zúčastneným stranám.

Ako môžeme pomôcť


Strategické plánovanie a poradenstvo

Náš tím pre riadenie projektov vypracuje analýzu relevantných problémov, s ktorých pomocou možno stanoviť náklady, harmonogramy a v prípade potreby aj prechodovú stratégiu. Výsledkom je zníženie prevádzkových a interných nákladov, zvýšenie efektivity a produktivity a pružnejšia prevádzka.

Zhodnotenia vykonané nájomcami

V prípade zhodnotení vykonaných nájomcami vám môže byť náš projektový manažér spoľahlivým poradcom, ktorý si vezme na starosť koordináciu dokumentov a súvisiacich ustanovení o nájme, riadenie stavebných nákladov, komunikáciu základných definícií projektu, dodržiavanie zahajovacích termínov aj harmonogramov a určovanie povinností a záväzkov prenajímateľa v priebehu projektovej a realizačnej fáze.

Riadenie výstavby

Dohliadneme na každý krok vášho stavebného projektu vrátane prehliadky staveniska, organizácie a logistiky, výkazníctva, riadenia návrhu a výstavby, požiadavkov na zmeny, dokumentácie, riadenia nákladov na projekt, zaistenie kvality, meranie výkonnosti a fakturácie.

Riadenie projektov na mieru (build-to-suit)

Pomôžeme vám stanoviť ciele, ktoré majú priestory spĺňať, a potom vypracovať celú potrebnú projektovú dokumentáciu aj podrobné písomné zadanie pre všetky systémy a súčasti budovy. Náš tým vypracuje harmonogramy, rozpočty a zmluvy a bude dohliadať na ich plnenie tak, aby boli vaše priestory postavené presne podľa plánu, včas a pri dodržaní rozpočtu.

Riadenie sťahovania

Naša metodika štrukturovaného riadenia projektov organizuje, riadi a koordinuje pohyb pracovníkov, zariadení, obsahu a vybavenia medzi budovami či v ich rámci a minimalizuje narušenie prevádzky. Zodpovednosť za celý proces od koordinácie rozpočtov a harmonogramov cez riadenie zmien až po vlastné sťahovanie nesieme my.

Transakčné konzultácie

Vďaka integrácii projektov do transakcií môžeme využívať všetky relevantné skúsenosti v rámci našej organizácie k analýze príležitostí a prinášať ucelené riešenia, ktoré obsiahnu všetky aspekty využívania priestorov klientom.

Riadenie zmien

Pomocou vlastného modelu riadenia zmien vieme diagnostikovať problémy ako napr. nesúhlas zamestnancov a vytvoriť presne na mieru plán, ako zamestnancov procesom celej zmeny previesť.

Pridaná hodnota – výhody nášho prístupu


Optimálny rozsah služieb

Naša regionálna štruktúra riadenia projektov ponúka našim klientom optimálny rozsah služieb. S našou globálnou sieťou získate prístup k zdrojom, relevantné informácie a možnosti rozširovať svoje portfólio v Severnej Amerike, na Ďalekom východe, v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) a v Latinskej Amerike. V každom regióne máme v rámci svojich zastúpení strategicky rozmiestnených projektových manažérov, vďaka ktorým môžeme pokryť maximálnu plochu pri minimálnom cestovaní.

Riadenie nákladov

Odborníci spoločnosti C&W na riadenie projektov prísne sledujú náklady a tvorbu hodnoty, dodržiavanie projektových harmonogramov a kvality, zmierňovanie rizík a vďaka centralizovanému nákupu aj úspory vyplývajúce z rozsahu.

Komplexné služby

Ponúkame nadväzujúce a komplexné poradenské služby, na ktorých sa podieľa náš tím pre riadenie vzťahov so zákazníkmi aj tím prieskumu trhu a financií. Investori, ktorí sú našimi klientmi, tak majú k dispozícii najlepších dostupných poradcov.

Skúsenosti a zdroje


Za viac ako 50 rokov svojej existencie poskytla spoločnosť C&W svoje znalosti v obore riadenia projektov a výstavby na niekoľko miliónoch štvorcových metroch plôch kancelárií, sídiel firiem, finančných centier, technických zariadeniach, hoteloch, vládnych budovách a vzdelávacích zariadeniach po celom svete. Našou veľkou výhodou je schopnosť riadenia portfóliových projektov. Naši odborníci sa rekrutujú z architektonických ateliérov, konštrukčných kancelárií a stavebných firiem a presne chápu, ktoré kompetencie sú v ich úlohe projektových manažérov neoceniteľné. Služby spoločnosti C&W v oblasti riadenia projektov už s úspechom využili spoločnosti ako napr. Nokia, Wachovia, Bank of America, Citigroup, Sears, Kemper Insurance, Entergy, Nestle Inc., IBM, ThyssenKrupp a Alcatel-Lucent. Naša štruktúra je vhodná pre projekty s využitím vyhradených aj premenlivých zdrojov.

Kontakty

Radoslav_Blazo

Radoslav Blazo

Head Of Project Management

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 259209372

Kontakt