Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Ekvitné, úverové a štruktúrované financovanie

Našim klientom, či už domácim alebo zahraničným, poskytujeme komplexné finančné riešenia podložené skúsenosťami pre všetky typy nehnuteľností - kancelárske, maloobchodné či priemyselné priestory, hotely a pozemky. K týmto službám patrí štruktúrovanie a zabezpečenie úveru a vlastného kapitálu pre nové akvizície a rekapitalizáciu, stratégie pre zmenu pozície a predaj investícií do hotelov.

Vďaka našej dlhodobej pozícii na úverových i kapitálových trhoch máme prístup k širokej škále globálnych zdrojov kapitálu a v spojení so skúsenosťami s upisovaním a realizáciou zložitých, štruktúrovaných transakcií môžeme našim klientom ponúknuť doložené výsledky z hľadiska maximalizácie hodnoty a podmienok transakcie, prispôsobených súčasnej situácii na trhu aj novým trendom a predpovediam.


Poskytujeme poradenstvo rozmanitej klientele investorov do nehnuteľností, od súkromných podnikateľov až po veľké verejné podniky, ktorí hľadajú strategickú pomoc a realizačné služby podľa svojich potrieb, požiadaviek a špecifík príslušných nehnuteľností. Ciele klienta, naše finančné skúsenosti a znalosť trhu sa potom pretavia do realizačnej stratégie, ktorá umožní dosiahnuť požadovaný výsledok.

Financovanie

Nachádzame tradičné i menej tradičné zdroje kapitálu, ktoré najlepšie vyhovujú vašim potrebám a pomáhame vám vyjednať čo najvýhodnejšie podmienky úveru.
 

Spoločné podniky (Joint Venture)

Nájdeme najvhodnejších investorov pre prípad novej akvizície, novej výstavby či rekapitalizácie existujúcej nehnuteľnosti a všetko za vás vyjednáme. Zvažujeme pritom pomer rizika a výnosov, objem investície, dobu držania, požadovaný pomer dlhu k vlastnému kapitálu, atď.

Investičný predaj hotelov

Budeme vašim partnerom pri predaji majetku a zaistíme vám maximálnu návratnosť pri minimálnom riziku.

Ako Môžeme Pomôcť


Odbornosť

Náš tím sa pri dosahovaní vašich obchodných cieľov plne zameriava na potreby, ktoré máte ako náš klient a partner. Vďaka svojej praxi v odbore, dôkladným znalostiam v mnohých disciplínach a doloženým výsledkom môžeme klientom ponúknuť viac lepších možností.

Informované stratégie

Naši odborníci na základe najnovších poznatkov o trhu, o jeho momentálnej nálade, nových trendoch a prognózach vypracujú taktickú realizačnú stratégiu, na mieru prispôsobenú vašej situácii.

Agentské služby

Naša globálna sieť pre poskytovanie služieb nám umožňuje prinášať riešenia, ktoré zvyšujú hodnotu a atraktivitu pre domáce i zahraničné zdroje kapitálu a nachádzať našim klientom finančných a kapitálových partnerov i kupcov.

Pridaná Hodnota – Výhody Nášho Prístupu


Rozsah možností - riešenia na mieru

Keďže chápeme celú vertikálnu kapitálovú štruktúru počnúc vlastným kapitálom a preferenčnými akciami cez trvalé, preklenovacie, mezanínové a stavebné úvery až po predaj zmeniek a hotelov, sme schopní upraviť dostupné možnosti a stratégie tak, aby viedli k optimálnemu výnosu za čo najlepších podmienok. Každý klient pre nás predstavuje príležitosť na uplatnenie týchto znalostí pri príprave tých najlepších možných riešení, ale aj zodpovednosť za ne.

Globálna sieť

Kreatívne finančné riešenia nevznikajú z ničoho nič - pri ich príprave čerpáme z rozsiahlej globálnej siete expertov, vďaka ktorej máme potrebný dosah a výnimočné znalosti miestneho i medzinárodného prostredia.

Skúsenosti a Zdroje


Máme zastúpenie v Severnej i Južnej Amerike, Európe a na Ďalekom východe, takže vám naši odborníci na investičný predaj a akvizíciu na základe znalosti globálneho trhu a lokálnych investičných príležitostí pomôžu dosiahnuť ciele a optimálne výsledky.

Náš tím je aj vašim tímom a pri práci máme vždy na mysli predovšetkým vaše ciele a potreby.

Absolútna diskrétnosť, bezkonkurenčná znalosť trhu a osvedčená úspešnosť sú len niektorými z dôvodov, prečo s nami klienti spolupracujú už viac ako 100 rokov na najväčších a najzložitejších transakciách z celého sveta v prostredí meniacich sa trhov a ekonomických podmienok.