Návrh stratégie portfólia

  • Komplexné riadenie klientskych služieb

    Tím pre komplexné riadenie klientskych služieb je hlavným styčným bodom medzi proaktívnou stratégiou a efektívnou realizáciou. Na základe dôkladnej znalosti problematiky a vzájomnej spolupráce s tímami C&W naprieč sektormi a regiónmi pre vás zostavíme akčný plán, ktorý povedie ku konzistentným výsledkom. Vypracujeme vám realitnú stratégiu, ktorá bude vychádzať z údajov o portfóliu a prevádzke, a dohliadneme aj na jej správnu realizáciu pri transakciách, riadení projektov a prevádzkovaní objektov. Tieto služby koordinujeme pomocou špičkových technických riešení, metód riadenia, najlepších postupov a riadenia výkonnosti.


    čítajte viac

  • Oceňovanie Portfólií

    Spoločnosť Cushman & Wakefield je ako jeden z najväčších svetových odhadcov v obore komerčných nehnuteľností schopný realizovať veľké portfóliové zákazky zahŕňajúce viac lokalít. Vďaka globálnemu dosahu a lokálnym znalostiam dokážeme analyzovať, vyhodnocovať a podávať správy o veľkom množstve nehnuteľností rozmiestnených v rozsiahlych geografických oblastiach. 


    čítajte viac