Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Prenájom nehnuteľností

Spoločnosť Cushman & Wakefield poskytuje všetky služby spojené s prenájmom komerčných nehnuteľností. Tieto služby prispôsobujeme na mieru konkrétnym nehnuteľnostiam, čím dokážeme urýchliť proces prenajímania, udržať nájomcu a zároveň stabilizovať prevádzkové príjmy a maximalizovať nájomné.

U jednotlivých nehnuteľností vykonávame analýzy trhu, obsadenosti a lokality, pripravujeme pre nich nájomné a marketingové stratégie, účtovníctvo a finančné výkazy a zjednávame nájmy.

Či už sú naše služby prenájmu nehnuteľností poskytované samostatne alebo v rámci správy nehnuteľností, pre investorov, ktorí majú záujem maximalizovať svoje finančné výnosy z nájmu a ťažiť z potenciálu nehnuteľnosti, sú značným prínosom. Medzi aspekty, na ktoré je dobré sa zamerať, patrí:

Maximálna hodnota nehnuteľnosti

Pre dosiahnutie a zachovanie najvyššej možnej hodnoty nehnuteľnosti je potrebné prilákať solventnejších nájomcov a zaistiť, aby bola nehnuteľnosť plne prenajatá pri maximálnom nájomnom. Naši odborníci majú rozsiahle znalosti trhu a v rámci poskytovaných služieb pripravujú kvalitné prieskumy trhu, marketingové plány a strategické postupy, a to za maximálneho nasadenia.

Znižovanie rizika

Pomáhame vám získať väčšiu kontrolu nad kolísaním hodnoty nehnuteľnosti, ktoré spôsobujú končiace nájomné zmluvy a problémy s nájomcami.

Vnímanie nehnuteľnosti

Je dôležité, aby vaša nehnuteľnosť bola vnímaná čo najlepšie. Ideálne, aby sama priťahovala potenciálnych nájomcov s konkrétnym záujmom. A to je našim cieľom – podtrhnúť vynímočnosť vašej nehnuteľnosti a poukázať na výhody, ktoré ponúka.

Ako Môžeme Pomôcť


Vyhľadávanie nájomcov (agnecy LL leasing)

Z hľadiska zvyšovania výnosov je možné sa zamerať na prenajímanie priestorov rozmanitejšej a bohatšej klientele za konkurencieschopné trhové nájomné. Sústredíme sa aj na stávajúcich nájomcov a snažíme sa udržať si tých, ktorí sú z pohľadu vašej investície najprínosnejší.

Strategický marketing

Pripravujeme a realizujeme strategické marketingové programy, ktoré zdôrazňujú potenciálnym nájomcom aj maklérom vynikajúce vlastnosti vašej nehnuteľnosti.

Riadenie rizika

Riadenie rizika sa výrazne podieľa na utváraní celkovej hodnoty majetku. Súčasťou nášho prístupu je uzatváranie nájomných zmlúv tak, aby neskončili všetky naraz, aj starostlivé posudzovanie situácie nájomcov a ich schopnosti prispievať k hodnote nehnuteľnosti.

Vytváranie konkrétneho dopytu

Pomôžeme vám zaistiť propagáciu nehnuteľnosti tak, aby sa na ňu nazeralo ako na jedinečnú príležitosť, ktorú sa vyplatí neprepásť.

Funkcia jednotného poskytovateľa služieb

Spoločnosť C&W prináša ucelené služby a lepšiu koordináciu pri získavaní a udržaní nájomcov a slúži ako jednotný kontaktný bod pri vybavovaní všetkých záležitostí súvisiacich s nájomcami.

Pridaná Hodnota – Výhody Nášho Prístupu

Komplexné služby

Prostredníctvom komplexnej sady služieb pomáha spoločnosť C&W zákazníkom z radov prenajímateľov dosahovať plné a dlhodobé obsadzenosti, získavať solventných nájomcov a maximalizovať nájomné. C&W ďalej s každým prenajímateľom spolupracuje pri tvorbe nájomného a marketingového plánu, ktorý priláka solventných a prestížnych nájomcov, vhodných pre danú nehnuteľnosť.

Medzinárodný dosah

Spoločnosť C&W má 253 kancelárií v 60 krajinách. Chápeme, že prenájom nehnuteľností v Bratislave, Dubaji či Denveri vyžaduje rôzne stratégie. Ale vďaka našej globálnej sieti, ktorá je špičkou na trhu, tak máte k dispozícii proaktívnych odborníkov v oblasti prenájmu nehnuteľností, ktorí rozumejú lokálnym trhom po celom svete.

Skúsenosti a Zdroje


Spoločnosť C&W má po celom svete 2300 maklérov, ktorí budujú nové nájomné vzťahy na základe znalosti trhu a skúseností.