Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Komplexné riadenie klientskych služieb

Silný tím pre komplexné riadenie klientskych služieb je hlavným styčným bodom medzi proaktívnou stratégiou a efektívnou realizáciou. Na základe dôkladnej znalosti problematiky a vzájomnej spolupráce s tímami C&W naprieč sektormi a regiónmi pre vás zostavíme akčný plán, ktorý povedie ku konzistentným výsledkom. Vypracujeme vám realitné stratégiu, ktorá bude vychádzať z údajov o portfóliu a prevádzke, a dohliadneme na jej správnu realizáciu pri transakciách, riadení projektov a prevádzkovaní objektov. Tieto služby koordinujeme pomocou špičkových technických riešení, metód riadenia, najlepších postupov a riadenia výkonnosti.

Komplexné riadenie klientskych služieb je prínosom pre majiteľa i nájomcu, ktorí požadujú väčšiu kontrolu nad rozhodovaním o nehnuteľnostiach a vyššiu efektivitu. Okrem iného sem patria:

Optimalizácia portfólia

Vykonáme analýzu vašich nehnuteľností vo všetkých lokalitách a predložíme stratégiu optimálneho rozmiestnenia nehnuteľností, ktorá vás presvedčí o nutnosti zmeny.

Stála kvalita služieb

Postaráme sa o dodanie kvalitných služieb po celú dobu životnosti danej reality od správy údajov o portfóliu a strategického plánovania cez riadenie transakcií až po služby riadenia projektu, vďaka ktorým sú žiadané priestory k dispozícii včas a v súlade s rozpočtom. V priebehu nájmu budú odborníci na správu budov a nehnuteľností vytvárať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie pracovné prostredie.

Zmeny vyvolané transformáciou

Vytvárame modely transformácie pre korporátne spoločnosti a poskytujeme realitné služby aj plány na dosiahnutie požadovaného budúceho stavu.

Priebežné zlepšovanie

Náš tím vám pomôže určiť najlepšie postupy, procesy pre neustále zlepšovanie, riadenie a parametre, pomocou ktorých sa meria, monitoruje, vyhodnocuje a zlepšuje výkonnosť a úroveň poskytovaných služieb.

Ako Môžeme Pomôcť


Zladenie funkcie nehnuteľnosti s cieľmi podniku

Snažíme sa zladiť funkcie nehnuteľnosti s cieľmi spoločnosti, a to ako z hľadiska riadenia, prevádzky, financií, tak aj dodržiavania platných predpisov vo všetkých realitných sektoroch. Naše tímy poskytujú služby, ktoré sa vyznačujú úrovňou kontroly, dôslednosti, kvality a kreativity riešenia.

Návrh stratégie

Vďaka presnému chápaniu cieľov klienta môžeme navrhnúť stratégiu pre činnosť firmy i fungovanie jej nehnuteľností, poskytovať ucelené služby a zabezpečiť zlepšenie úrovne a vyššiu spokojnosť klienta.

Riadenie podniku

Prepracované plány riadenia zohľadňujú priority vedenia pri rokovaniach o nehnuteľnostiach a dokumentujú zlaďovanie organizačných, prevádzkových, finančných a právnych cieľov.

Spolupráca a technológie

Náš klientský portál FUSION slúži k prepojeniu celého portfólia nehnuteľností daného klienta. Vďaka intuitívnym ovládacím prvkom a účinným nástrojom FUSION umožňuje prijímať podložené rozhodnutia.

Pridaná Hodnota – Výhody Nášho Prístupu


Komplexné služby

Ponúkame kompletné poradenstvo čerpajúce z ucelenej škály komplexného riadenia klientských služieb i odbornosti našich tímov na prenájom, investície, oceňovanie a poradenstvo, či prieskum trhu. Nájomcovia aj investori, ktorí sú našimi klientmi, tak majú k dispozícii najlepších poradcov na trhu. Naši pracovníci komplexného riadenia klientských služieb sú vďaka svojmu zápalu pre prácu a vysokej motivácii schopní spoločne s vami vytvoriť stratégiu, ktorá bude najlepšie zodpovedať vašim potrebám.

Globálny dosah

Vďaka dôkladnej znalosti potrieb klientov môžeme pripravovať akčné plány, ktoré fungujú rovnako kvalitne vo všetkých odboroch realitných služieb kdekoľvek na svete.

Skúsenosti a Zdroje


Osvedčená metodika spoločnosti Cushman & Wakefield pre komplexné riadenie klientskych služieb sa uplatňuje vo všetkých odboroch s cieľom dosahovať maximálnu ziskovosť, riadiť riziká, zlepšovať výsledky tímu a pomocou techniky prispievať k integrácii. Vďaka nám budete lepším a informovanejším investorom. Prostredníctvom 253 zastúpení v 60 krajinách spoločnosť C&W ponúka celosvetovú pôsobnosť, zdroje a znalosti lokálnych trhov, vďaka ktorým dokáže reagovať na vaše požiadavky vo všetkých lokalitách.