Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Doprava a Logistika

Odvetvie dopravy a logistiky (D & L) je rozsiahle a zahŕňa všetky spôsoby dopravy, od lodnej cez železničnú po leteckú, a tiež súvisiace služby a odbory, okrem iného distribučné zariadenia, skladovanie, manipuláciu a balenie. Odbor D & L je chrbticou globálnych dodávateľských reťazcov. Patria sem aj všetky administratívne služby ako organizácia, plánovanie a riadenie dopravy a logistiky.

Výzvy v odbore D & L z hľadiska nehnuteľností

 

  • Problémom je rast cien a spomalenie globálnej ekonomiky a výkyvy cien ropy sú pre odvetvie rizikom. Znižovanie emisií by však mohlo byť pre firmy v odvetví D & L v priebehu nasledujúcich dvadsiatich rokov väčším problémom než nájdenie dostatočného zdroja energie
  • Odvetvie D & L vykazuje trend smerom ku konsolidácii, kedy v niekoľkých kategóriách tohto odvetvia začali fungovať väčšie, integrované skupiny. To vedie k rozostrovaniu hraníc medzi oboma disciplínami
  • Snaha o efektivitu patrí medzi prvoradé úlohy
  • Rýchlejšie rastúce rozvíjajúce sa trhy budú kľúčovým odbytiskom pre európskych vývozcov, ktorí sa snažia rásť - aspoň v najbližšej budúcnosti
  • Nad vyhliadkami na rast stále prevažujú riziká poklesu a kríza Eurozóny zostáva hrozbou pre vývoz i výrobu
  • Podniky v odbore reagujú na oslabenie ekonomického prostredia tým, že sa priebežne zameriavajú na produktivitu a inovácie produktov, procesov a služieb

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu?

 

Sektor D & L čelí rastúcemu tlaku na zvyšovanie efektivity hospodárenia a stále zložitejším požiadavkám zákazníkov. Nehnuteľnosti sú zásadným prvkom obchodného procesu a často predstavujú najvyššie náklady. Náš špecializovaný tím odborníkov poskytuje odborné znalosti najlepších postupov, súčasných trendov, problémov, nárokov a požiadaviek na strane firiem zo sektoru D & L. Snažíme sa udržiavať medzinárodné fórum pre zdieľanie najlepších postupov a špičkových nápadov, ktoré vám pomôžu s každým aspektom realitných potrieb. Vďaka lepšiemu chápaniu problémov, ktoré ovplyvňujú váš podnik, a zlaďovaní požiadaviek na nehnuteľnosti s obchodnými cieľmi vám môžeme pomôcť si udržať náskok pred konkurenciou. Chápeme, že kľúčom k úspechu je správna lokalita za dobrú cenu. Naša odbornosť vám pomôže dosiahnuť vaše ciele.

Náš tím odborníkov tvoria pracovníci prieskumu trhu, účtovníci, vedúci projektov a obchodní poradcovia, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Medzi nami poskytované služby patrí okrem iného:

Obchodné poradenstvo

Je naším cieľom pomáhať vám realizovať vaše ciele a znižovať možné riziká. Snažíme sa o to vo všetkých oblastiach - od predinvestičných previerok na účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk).

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím vplyvu na súvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databáz až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizácii

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k vhodnej a premyslenej realizácií vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Naši agenti a makléri poskytujú poradenstvo a zjednodušujú priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariaďovania v čas, v súlade s rozpočtom i s požiadavkami. Taktiež máme k dispozícii interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojové a elektrické zariadenia, či kvantitatívny prieskum.

Správa budov

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky týkajúce sa každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek, finančného riadenia, zmien a efektivity na pracovisku. Za týmto účelom nasadzujeme odborné tímy správcov, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom odbore alebo území.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C & W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v odbore realít na svete. Pôsobíme ako popredný poradca a znalca spoločností, inštitucionálnych investorov a finančných inštitúcií pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.
Trvalo udržateľný rozvoj
Pomáhame znižovať vplyv vašej nehnuteľnosti na životné prostredie, dodržiavať zákony a šetriť náklady.

Skúsenosti a zdroje

 

Naše oddelenie D & L využíva odbornosť, znalosti a skúsenosti našej globálnej siete realitných konzultantov, maklérov a špecializovaných zástupcov pre sektor D & L v jednotlivých krajinách. Spoločnosť Cushman & Wakefield má medzinárodnú sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patria analytici, pracovníci zodpovední za prípravu stratégií a obchodných modelov, účtovníci, finanční poradcovia a agenti v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V odvetví D & L máme rozsiahlu klientelu, okrem iného spoločnosti ako TNT, Kuehne & Nagel, CEVA Logistics, Wincanton Logistics, Maersk / Damco a rad ďalších, ktorým poskytujeme služby na úrovni krajín, regiónov i globálne.