Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Technológia a Telekomunikácie (T&T)

Telekomunikáciami hýbe technický pokrok, ako je vidieť na rozdiele medzi objemnou pevnou kabelážou vo veľkých budovách a sieťach minulosti a komunikáciou pomocou malých bezdrôtových zariadení dneška.

Tento odbor je dynamický, neustále sa vyvíja a jeho požiadavky na nehnuteľnosti musia byť tiež tvárne a pružné. Naše oddelenie pomáha klientom orientovať sa vo výzvach techniky a telekomunikácií prispôsobených na mieru nehnuteľností. Sme schopní zoštíhľovať celé realitné portfólia pre zaistenie maximálnej flexibility a efektivity, alebo naopak vyhovieť konkrétnym požiadavkám na nehnuteľnosti v rámci jednorazovej transakcie. Snažíme sa zladiť obchodné ciele a realitné riešenia. Aj v odbore, kde sú zmluvy často krátkodobé a počet pracovníkov kolíše, je možné správne dimenzovanie plôch a zabezpečenie možností k budúcemu rozširovaniu.

Výzvy v odbore T & T z hľadiska nehnuteľností

 

  • Toto odvetvie zostalo silné aj napriek spomaleniu európskych ekonomík
  • Inovácia a vývoj techniky zaručujú expanziu od zavedených IT firiem
  • Zvyšuje sa zameranie na efektívne využívanie kancelárskych priestorov popri neustálom udržiavaní a získavaní pracovníkov
  • Prístup k talentu je zásadný pre získavanie a udržanie kvalifikovaných síl
  • Londýn (a najmä jeho centrum) je v čele súčasnej digitálnej revolúcie a predstavuje najväčšie centrum novo vznikajúcich firiem v odbore technológií mimo Silicon Valley

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu?

 

Aj keď niektoré témy sú pre celé odvetvie T & T spoločné, firma Cushman & Wakefield si je vedomá, že každý podnik má jedinečné ciele a požiadavky. Prinášame špecifické skúsenosti z oboru a znalosť trhu, a vieme načúvať potrebám klienta. Keďže chápeme fungovanie vášho podniku i odboru a nachádzame riešenia hlavných vyššie uvedených problémov, môžeme vám pomôcť dosiahnuť flexibilnú štruktúru portfólia, ktorá efektívne využije plochu a bude brať ohľad na finančný výsledok. Pracujeme s kombináciou špičkových technológií a jasnej komunikácie, aby sme zaistili maximálnu pridanú hodnotu a priniesli vášmu podniku čo najväčšie úspory nákladov.

Náš tím odborníkov tvoria pracovníci prieskumu trhu, účtovníci, vedúci projektov a obchodní poradcovia, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Medzi nami poskytované služby patrí okrem iného:

Obchodné poradenstvo

Je naším cieľom pomáhať vám realizovať vaše ciele a znižovať možné riziká. Snažíme sa o to vo všetkých oblastiach - od predinvestičných previerok na účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk).

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím vplyvu na súvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databáz až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizácii

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k vhodnej a premyslenej realizácií vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Naši agenti a makléri poskytujú poradenstvo a zjednodušujú priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariaďovania v čas, v súlade s rozpočtom i s požiadavkami. Taktiež máme k dispozícii interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojové a elektrické zariadenia, či kvantitatívny prieskum.

Správa budov

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky týkajúce sa každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek, finančného riadenia, zmien a efektivity na pracovisku. Za týmto účelom nasadzujeme odborné tímy správcov, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom odbore alebo území.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C & W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v odbore realít na svete. Pôsobíme ako popredný poradca a znalca spoločností, inštitucionálnych investorov a finančných inštitúcií pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Skúsenosti a zdroje

 

Klienti nášho oddelenia pre odbor T & T taktiež ťažia zo skúseností oddelenia pre prieskum trhu, ktorého súčasťou je tím špecialistov na rôzne sektory lokálnych trhov v celej Európe a na Strednom východe. Jednou z našich výhod je tiež medzinárodná sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patria analytici, pracovníci zodpovední za prípravu stratégií a obchodných modelov, účtovníci, obchodní poradcovia a agenti v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V odvetví máme rozsiahlu klientelu, okrem iného spoločnosti ako Atos Origin, BT, Cambridge Silicone Radio, Discovery Networks, Ericsson, Microsoft, Nokia, NXP, Symantec a rad ďalších, ktorým poskytujeme služby na národnej, regionálnej i globálnej úrovni.