Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Odborné Služby

Globálny tím expertov poskytuje poradenstvo v oblasti stratégií pre realitné portfóliá zákazníkom z rôznych oborov (napr. účtovníci, konzultantské a inžinierske firmy). Vďaka sledovaniu vývoja v príslušných oboroch a skúmania dostupných dát pomáhame našim zákazníkom udržať si náskok, a tým aj pružné a efektívne portfólio nehnuteľností, ktoré vyhovuje strategickému smerovaniu ich podnikov.

K najväčším realitným problémom spoločností poskytujúcich odborné služby patrí:

 

  • Pri rozhodovaní o nehnuteľnostiach hrá významnú rolu personálna stratégia.
  • V prostredí väčšej konkurencie majú prioritu tržby, a tak rastie dopyt po lacnejších lokalitách.
  • V tomto odvetví rozhoduje stratégia pracovísk a aplikácia inovačných a na efektivitu zameraných opatrení.
  • Znižovanie realitných portfólií je pritom vždy problémom kvôli spomaleniu globálnej ekonomiky, tlaku na ceny, rastúcej konkurencii a pravdepodobnosti zvyšovania regulácie.

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu

 

Poskytovanie odborných služieb sa stretáva s mnohými výzvami, ku ktorým patrí aj schopnosť osobnej práce s klientmi v rozsiahlych geografických oblastiach. Vysoká miera fluktuácie a časté zmluvné zákazky vedú k tomu, že sú nehnuteľnosti často nevyužité, alebo majú nadbytočnú kapacitu. Nedávne prepady v obore priviedli naviac radu subjektov k snahe o razantné znižovanie nákladov a hľadanie pružnejších ciest k dosahovaniu ich finančných cieľov. Pretože rozumieme fungovaniu vášho podniku aj oboru a zároveň sme si vedomí vyššie uvedených problémov, môžeme vám pomôcť dosiahnuť také štruktúry portfólia, ktoré efektívne využije plochu a obmedzí náklady. Za pomoci špičkových technológií a jasnej komunikácie dokážeme pre vás zaistiť maximálnu pridanú hodnotu a čo najväčšie úspory nákladov.

Náš tím odborníkov tvoria analytici, účtovníci, vedúci projektov a obchodní poradci, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Pomáhame prostredníctvom nasledujúcich služieb:

Obchodné poradenstvo

Od predinvestičných previerok nehnuteľností pre účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia – našim cieľom je pomôcť vám zlepšiť výsledky a prevádzkovú produktivitu vášho podniku a pritom obmedzovať riziká.

Stratégie postupu nájemcov

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľnosti s prihliadnutím dopadu na rozvahu firmy, od analýzy prínosov nájmu či nákupu cez vypracovanie podkladov pre strategické rozhodovanie až po moderné dispozičné stratégie.

Globálna správa nájmov

Pomocou prostriedkov siahajúcich od globálnej správy nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu až po riadenie databází a s cieľom prispieť k minimalizácií rizík spojených so správou podnikového portfólia vám poskytneme podrobné podnikateľské informácie, ktoré potrebujete k správnemu a chytrému rozpracovaniu firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Uplatnením role „inteligentného klienta“ pri riadení transakcií môžu naši agenti a makléri poskytovať poradenstvo a zlepšovať priebeh a hospodárnosť transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovania, alebo len o obnovu nájmu.

Maklérske služby a prieskum trhu

Naši transakční odborníci sú aktívni na všetkých hlavných trhoch a pracujú so všetkými typmi komerčných nehnuteľností po celom svete. Vďaka celosvetovému prieskumu trhu ponúkajú jedinečnú znalosť trhu, objavujú skryté príležitosti pre zákazníkov a prichádzajú s lokálnymi riešeniami.

Riadenie programov a projektov

Pri transakciách zohľadňujeme návrh projektu, výstavbu a infraštruktúru, ktoré majú vplyv na voľbu lokality, a následne celú výstavbu riadime s cieľom optimalizovať časový priebeh a výdaje projektu. Realitné projekty realizujeme včas, pri dodržaní rozpočtu a podľa dohodnutých požiadaviek.

Správa nehnuteľnstí

Premýšľame a jednáme rovnako ako majitelia či nájomci, a to s cieľom maximalizovať hodnotu majetku cestou zlepšovania prevádzky, získavania a udržania nájomcov, znižovania prevádzkových nákladov, minimalizácie výdajov a maximalizácie príjmov.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C&W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v obore nehnuteľností na svete. Jednáme ako prvoradý poradca a odhadca spoločností, inštitucionálnych investorov a požičiavateľov pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Udržuje partnerské styky s organizáciami, ktoré sa venujú podpore odborných služieb, tj. s poprednými výskumnými spoločnosťami, akademickými inštitúciami a štátnymi orgánmi.

Skúsenosti a zdroje

 

Naši zákazníci z oblasti poskytovania odborných služieb tiež profitujú z výstupov skúseného tímu prieskumu trhu, ktorého súčasťou je tím špecialistov na rôzne sektory lokálnych trhov v celej Eúrópe, na Strednom východe aj po celom svete. Tí pravidelne publikujú odborné práce zamerané na konkrétne sektory. Jednou z našich výhod je rovnako mezinárodná sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patria analytici, pracovníci zodpovední za vypracovanie stratégií a obchodných modelov, účtovníci, obchodní poradci a agenti v celkom 243 kanceláriách v 60 krajinách.
V odvetví máme širokú škálu zákazníkov, tj. spoločnosti ako Ernst & Young, Grontmij a radu ďalších, ktorí vyhľadávajú služby na národnej, regionálnej i globálnej úrovni.