Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Právne Služby

V prostredí moderných advokátskych kancelárií s "non-stop" pracovnou kultúrou nadobúda význam aj otázka pracoviska. Priestory musia byť funkčné, flexibilné, hospodárne a musia zodpovedať kultúre a postaveniu firmy.

Realitní odborníci Oddelenia právnych služieb spoločnosti Cushman & Wakefield presne vedia, ktoré oblasti nehnuteľností a pracovných priestorov napomáhajú úsiliu partnerov i zamestnancov. Náš jedinečný medzinárodný prístup skúma vplyv nehnuteľnosti na stratégiu hlavnej činnosti podniku a analyzuje jej dopad na klientov, ľudské zdroje, prevádzku, financie a existujúce podnikateľské prostredie.

Naši odborníci chápu hodnotu flexibility, či už ide o rast alebo konsolidáciu, či preverovanie vysoko adaptabilných priestorov. Poznajú aj problémy, ktorým čelia súdne centrá pre zmluvných právnikov, prevádzkové centrá pre administratívny personál, a využitie veľkopriestorových kancelárií. K ďalším výzvam patrí:

Výzvy v odbore právnych služieb z hľadiska nehnuteľností

 

  • voľba nehnuteľnosti, ktorá posilní a vhodne reflektuje značku firmy,
  • efektívna tvorba priestorov pri maximálnom využití a minimálnych nákladoch,
  • stratégia a flexibilita na pracovisku - kancelária budúcnosti, ktorá pomôže udržať si a získať najlepších klientov, zamestnancov i potenciálnych zákazníkov,
  • integrácia najnovších technológií na pracovisku.

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu?

 

V advokátskej kancelárii záleží na prvom dojme. Pracovné prostredie právnickej profesie je neoddeliteľnou súčasťou podnikania. Môžeme pomôcť špecifickými skúsenosťami z tohto odboru i znalosťou trhu a vieme načúvať potrebám každého klienta. Oddelenie právnych služieb spoločnosti Cushman & Wakefield proaktívne prichádza s novátorskými nápadmi a riešeniami pre každú požiadavku - naším cieľom je, aby vaša firma bola krok pred konkurenciou.

Náš tím odborníkov tvoria pracovníci prieskumu trhu, účtovníci, vedúci projektov a obchodní poradcovia, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Medzi nami poskytované služby patrí okrem iného:

Obchodné poradenstvo

Je naším cieľom pomáhať vám realizovať vaše ciele a znižovať možné riziká. Snažíme sa o to vo všetkých oblastiach - od predinvestičných previerok na účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk).

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím vplyvu na súvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databáz až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizácii

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k vhodnej a premyslenej realizácií vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Naši agenti a makléri poskytujú poradenstvo a zjednodušujú priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariaďovania v čas, v súlade s rozpočtom i s požiadavkami. Taktiež máme k dispozícii interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojové a elektrické zariadenia, či kvantitatívny prieskum.

Správa budov

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky týkajúce sa každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek, finančného riadenia, zmien a efektivity na pracovisku. Za týmto účelom nasadzujeme odborné tímy správcov, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom odbore alebo území.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C & W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v odbore realít na svete. Pôsobíme ako popredný poradca a znalca spoločností, inštitucionálnych investorov a finančných inštitúcií pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Trvalo udržateľný rozvoj

Pomáhame znižovať vplyv vašej nehnuteľnosti na životné prostredie, dodržiavať zákony a šetriť náklady.

Skúsenosti a zdroje

 

Naše Oddelenie právnych služieb využíva odbornosť, znalosti a skúsenosti našej globálnej siete realitných konzultantov, brokerov a špecializovaných zástupcov pre právny sektor v jednotlivých krajinách. Spoločnosť Cushman & Wakefield má medzinárodnú sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patrí analytici, pracovníci zodpovední za prípravu stratégií a obchodných modelov, účtovníci, finanční poradcovia a agenti v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V odbore právnych služieb máme rozsiahlu klientelu, okrem iného spoločnosti Allen & Overy, Clifford Chance, DLA Piper, Hogan Lovell a Norton Rose.

Výskum a prehľad

Global Office Forecast 2014-2015

Globálny trh kancelárií očakáva pomalý stály rast v 2014, a však 2015 by mal pozitívnejší, čo bude spôsobené oživením obchodných ziskov, vďaka obnovenej dôvere.

čítajte viac