Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Rýchloobrátkový Spotrebný Tovar (FMCG)

Rýchloobrátkový spotrebný tovar ("FMCG") alebo tiež balený spotrebný tovar ("CPG") sú nízkonákladové výrobky, ktoré sa rýchlo predajú, nahradia alebo úplne spotrebujú do jedného roka, zvyčajne v priebehu dní, týždňov či mesiacov, t.j. nealkoholické nápoje, toaletné potreby a potraviny.

Náš špecializovaný tím poskytuje odborné znalosti najlepších postupov, súčasných trendov, problémov, nárokov a požiadaviek na strane firiem zo sektoru FMCG. U nás sa spája znalosť najlepších postupov a špičkové nápady, ktoré vám pomôžu s každým aspektom realitných potrieb. Vďaka lepšiemu chápaniu problémov, ktoré ovplyvňujú váš podnik, a zlaďovaní požiadaviek na nehnuteľnosti s obchodnými cieľmi vám môžeme pomôcť "zostať čerstvejší a vydržať dlhšie" než konkurencia. Chápeme, že kľúčom k úspechu je mať správnu polohu za správnu cenu, má to však aj svoje háčiky:

Výzvy v odbore rýchloobrátkového tovaru z hľadiska nehnuteľností

 

  • Rast cien a spomalenie globálnej ekonomiky je problémom pre výrobné aj logistické firmy
  • Snaha o efektivitu patrí medzi prvoradé úlohy
  • Rýchlejšie rastúce rozvíjajúce sa trhy budú kľúčovým odbytiskom pre britských vývozcov, ktorí sa snažia rásť - aspoň v najbližšej budúcnosti
  • Nad vyhliadkami na rast stále prevažujú riziká poklesu a kríza Eurozóny zostáva hrozbou pre vývoz i výrobu
  • Výrobcovia a logistické firmy presúvajú dôraz na produktivitu a inovácie produktov, procesov a služieb

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu?

 

Sektor FMCG čelí rastúcemu tlaku na zvyšovanie efektivity hospodárenia a stále zložitejším požiadavkám zákazníkov. Nehnuteľnosti sú zásadným prvkom obchodného procesu a často predstavujú značné náklady. Vďaka lepšiemu chápaniu problémov, ktoré ovplyvňujú váš podnik, vám môžeme pomôcť zladiť požiadavky na nehnuteľnosti s obchodnými cieľmi a udržať si tak náskok pred konkurenciou.

Náš tím odborníkov tvoria pracovníci prieskumu trhu, účtovníci, vedúci projektov a obchodný poradcovia, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Medzi nami poskytované služby patrí okrem iného:

Obchodné poradenstvo

Je naším cieľom pomáhať vám realizovať vaše ciele a znižovať možné riziká. Snažíme sa o to vo všetkých oblastiach - od predinvestičných previerok na účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk).

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím vplyvu na súvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databáz až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizácii

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k vhodnej a premyslenej realizácií vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Naši agenti a makléri poskytujú poradenstvo a zjednodušujú priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariaďovania v čas, v súlade s rozpočtom i s požiadavkami. Taktiež máme k dispozícii interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojové a elektrické zariadenia, či kvantitatívny prieskum.

Správa budov

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky týkajúce sa každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek, finančného riadenia, zmien a efektivity na pracovisku. Za týmto účelom nasadzujeme odborné tímy správcov, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom odbore alebo území.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C & W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v odbore realít na svete. Pôsobíme ako popredný poradca a znalca spoločností, inštitucionálnych investorov a finančných inštitúcií pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Trvalo udržateľný rozvoj

Pomáhame znižovať vplyv vašej nehnuteľnosti na životné prostredie, dodržiavať zákony a šetriť náklady.

Skúsenosti a zdroje

 

Naše oddelenie FMCG využíva odbornosť, znalosti a skúsenosti našej globálnej siete realitných konzultantov, maklérov a špecializovaných zástupcov pre sektor FMCG v jednotlivých krajinách. Spoločnosť Cushman & Wakefield má medzinárodnú sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patria analytici, pracovníci zodpovední za prípravu stratégií a obchodných modelov, účtovníci, finanční poradcovia a agenti v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V odvetví FMCG máme rozsiahlu klientelu, ku ktorej patrí okrem iného spoločnosti Kraft Foods, Unilever a Associated British Foods.