Rýchloobrátkový Spotrebný Tovar (FMCG)

Rýchloobrátkový spotrebný tovar ("FMCG") alebo tiež balený spotrebný tovar ("CPG") sú nízkonákladové výrobky, ktoré sa rýchlo predajú, nahradia alebo úplne spotrebujú do jedného roka, zvyčajne v priebehu dní, týždňov či mesiacov, t.j. nealkoholické nápoje, toaletné potreby a potraviny.

Náš špecializovaný tím poskytuje odborné znalosti najlepších postupov, súčasných trendov, problémov, nárokov a požiadaviek na strane firiem zo sektoru FMCG. U nás sa spája znalosť najlepších postupov a špičkové nápady, ktoré vám pomôžu s každým aspektom realitných potrieb. Vďaka lepšiemu chápaniu problémov, ktoré ovplyvňujú váš podnik, a zlaďovaní požiadaviek na nehnuteľnosti s obchodnými cieľmi vám môžeme pomôcť "zostať čerstvejší a vydržať dlhšie" než konkurencia. Chápeme, že kľúčom k úspechu je mať správnu polohu za správnu cenu, má to však aj svoje háčiky:

Výzvy v odbore rýchloobrátkového tovaru z hľadiska nehnuteľností

 

  • Rast cien a spomalenie globálnej ekonomiky je problémom pre výrobné aj logistické firmy
  • Snaha o efektivitu patrí medzi prvoradé úlohy
  • Rýchlejšie rastúce rozvíjajúce sa trhy budú kľúčovým odbytiskom pre britských vývozcov, ktorí sa snažia rásť - aspoň v najbližšej budúcnosti
  • Nad vyhliadkami na rast stále prevažujú riziká poklesu a kríza Eurozóny zostáva hrozbou pre vývoz i výrobu
  • Výrobcovia a logistické firmy presúvajú dôraz na produktivitu a inovácie produktov, procesov a služieb

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu?

 

Sektor FMCG čelí rastúcemu tlaku na zvyšovanie efektivity hospodárenia a stále zložitejším požiadavkám zákazníkov. Nehnuteľnosti sú zásadným prvkom obchodného procesu a často predstavujú značné náklady. Vďaka lepšiemu chápaniu problémov, ktoré ovplyvňujú váš podnik, vám môžeme pomôcť zladiť požiadavky na nehnuteľnosti s obchodnými cieľmi a udržať si tak náskok pred konkurenciou.

Náš tím odborníkov tvoria pracovníci prieskumu trhu, účtovníci, vedúci projektov a obchodný poradcovia, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Medzi nami poskytované služby patrí okrem iného:

Obchodné poradenstvo

Je naším cieľom pomáhať vám realizovať vaše ciele a znižovať možné riziká. Snažíme sa o to vo všetkých oblastiach - od predinvestičných previerok na účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk).

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím vplyvu na súvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databáz až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizácii

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k vhodnej a premyslenej realizácií vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Naši agenti a makléri poskytujú poradenstvo a zjednodušujú priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariaďovania v čas, v súlade s rozpočtom i s požiadavkami. Taktiež máme k dispozícii interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojové a elektrické zariadenia, či kvantitatívny prieskum.

Správa budov

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky týkajúce sa každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek, finančného riadenia, zmien a efektivity na pracovisku. Za týmto účelom nasadzujeme odborné tímy správcov, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom odbore alebo území.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C & W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v odbore realít na svete. Pôsobíme ako popredný poradca a znalca spoločností, inštitucionálnych investorov a finančných inštitúcií pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Trvalo udržateľný rozvoj

Pomáhame znižovať vplyv vašej nehnuteľnosti na životné prostredie, dodržiavať zákony a šetriť náklady.

Skúsenosti a zdroje

 

Naše oddelenie FMCG využíva odbornosť, znalosti a skúsenosti našej globálnej siete realitných konzultantov, maklérov a špecializovaných zástupcov pre sektor FMCG v jednotlivých krajinách. Spoločnosť Cushman & Wakefield má medzinárodnú sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patria analytici, pracovníci zodpovední za prípravu stratégií a obchodných modelov, účtovníci, finanční poradcovia a agenti v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V odvetví FMCG máme rozsiahlu klientelu, ku ktorej patrí okrem iného spoločnosti Kraft Foods, Unilever a Associated British Foods.