Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Energia a Zdroje

Oddelenie energetiky a zdrojov sa špecializuje na strategické a taktické realitné potreby firiem z odborov ťažby a spracovania ropy, zemného plynu, energetiky a alternatívnej energetiky. Kvôli rastúcemu tlaku na výkon zo strany zákazníkov, regulačných orgánov i akcionárov, a rozsiahlym potrebám investícií v odbore nových a rozvíjajúcich sa technológií je optimalizácia realít pre energetické podniky nevyhnutnosťou.

Cieľom našej medzinárodnej spoločnosti je pomáhať zákazníkom zdolávať úskalia sveta nehnuteľností. Sme schopní zoštíhľovať celé realitné portfólia pre zaistenie maximálnej flexibility a efektivity, alebo naopak vyhovieť konkrétnym požiadavkám na nehnuteľnosti v rámci jednorazovej transakcie. Vo všetkých prípadoch sa snažíme zladiť obchodné ciele a realitné riešenie, aj keď sa jedná o činnosti v náročnom odbore.

Výzvy v odbore energetiky a zdrojov z hľadiska nehnuteľností

 

  • Ceny ropy v decembri 2011 boli vyššie ako pred štyrmi rokmi. Zdá sa, že v roku 2012 dôjde k poklesu hodnôt pod úroveň zlomového roku 2007 aj roku 2011
  • Najväčšie firmy v obore, hráči na rozvíjajúcich sa trhoch a sektor služieb si vsúčasnosti vedú dobre, čo dokladajú zvýšené zisky z trhovej kapitalizácie medzi všetkými vracajúcimi sa firmami
  • Ďalšou výzvou je rastúci potenciál zásob ropy a zemného plynu v Severnej Amerike, ktorý spôsobil zvýšenie dopytu po infraštruktúre v celom regióne
  • Väčšina ruských firiem prekonala výkonnosť rozvíjajúcich sa trhov

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu?

 

Náš tím odborníkov tvoria pracovníci prieskumu trhu, účtovníci, vedúci projektov a obchodní poradcovia, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším potrebám kdekoľvek na svete. Medzi nami poskytované služby patrí okrem iného:

Obchodné poradenstvo

Je naším cieľom pomáhať vám realizovať vaše ciele a znižovať možné riziká. Snažíme sa o to vo všetkých oblastiach - od predinvestičných previerok na účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk).

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím vplyvu na súvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databáz až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizácii

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k vhodnej a premyslenej realizácií vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Naši agenti a makléri poskytujú poradenstvo a zjednodušujú priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariaďovania v čas, v súlade s rozpočtom i s požiadavkami. Taktiež máme k dispozícii interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojové a elektrické zariadenia, či kvantitatívny prieskum.

Správa budov

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky týkajúce sa každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek, finančného riadenia, zmien a efektivity na pracovisku. Za týmto účelom nasadzujeme odborné tímy správcov, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom odbore alebo území.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C & W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v odbore realít na svete. Pôsobíme ako popredný poradca a znalca spoločností, inštitucionálnych investorov a finančných inštitúcií pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Skúsenosti a zdroje

 

Klienti nášho oddelenia energetiky a zdrojov ťažia zo skúseností tímu pre prieskum trhu, ktorého súčasťou je tím špecialistov na rôzne sektory lokálnych trhov v celej Európe, na Strednom východe i na celom svete. Jednou z našich výhod je tiež medzinárodná sieť 15 000 odborníkov, ku ktorým patria analytici, pracovníci zodpovední za prípravu stratégií a obchodných modelov, účtovníci, obchodní poradcovia a agenti v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V tomto odvetví máme rozsiahlu klientelu, okrem iného spoločnosti ako BP, Shell, Exxon Mobil, Titan Specialties, Maersk Oil a rad ďalších, ktorým poskytujeme služby na úrovni krajín, regiónov i globálne.

Posledný Prípadové štúdie

OMV - C&W boli udelené inštrukcie nájsť a vyjednať nové priestory pre OMV.

prečítajte si viac

Výskum a prehľad

MarketBeat Industrial Snapshot

MarketBeat Industrial Snapshot je stručné zhrnutie priemyselného sektora v kľúčových mestách, poskytuje príspevky z posledných trendov, rovnako ako údaje o trhu a analýzy vplyvu na komerčné nehnuteľnosti.

čítajte viac