Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Bankové A Finančné Služby

Oddelenie bankovníctva a finančných služieb je globálny tím odborníkov spoločnosti C&W, ktorí majú konkrétne skúsenosti zo spolupráce s odvetvím bankovníctva a finančných služieb. Toto oddelenie sleduje vývojové trendy a aktívne sa účastní trhu, takže je možné poskytovať špecializované poznatky a rady.

K problémom z hľadiska nehnuteľností v obore bankovníctva a finančných služieb patrí napr.:

 

  • trvalá snaha o znižovanie a úspory nákladov
  • hlavnými faktormi, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie, sú regulácie, nestále trhové podmienky a riadenie nákladov
  • firmy v obore sú nútené prispôsobovať svoje realitné portfólia neustále sa meniacemu podnikateľskému prostrediu
  • možnosť zvýšenej aktivity v obore fúzií a akvizícií v najmenej výkonných krajinách v prípade zhoršenia krízy eura
  • meniaci sa prístup k zákazníkom a interakcia s nimi v drobnom bankovníctve

Ako môžeme poskytnúť pridanú hodnotu

 

Nedávne prepady v obore donútili rady subjektov k snahe o razantné znižovanie nákladov a hľadanie pružnejších ciest k dosahovaniu ich finančných cieľov. Pretože chápeme ako fungovanie vášho podniku aj oboru, tak aj vyššie uvedené problémy, môžeme vám pomôcť dosiahnuť také štruktúry portfólia, ktoré efektívne využije plochu a obmedzí náklady. Vedomosti našich špecialistov kombinujeme so znalosťami trhu a premyslenými riešeniami, čo vašej firme zaistí najvyššiu možnú pridanú hodnotu a úspory nákladov.

Náš tím odborníkov tvoria analytici, agenti, účtovníci, vedúci projektov a obchodní poradci, ktorých kvalifikácia vyhovie vašim najrôznejším a komplexným potrebám kdekoľvek na svete. Môžeme vám pomôcť aj nasledujúcimi službami:

Obchodné poradenstvo

Vo všetkých oblastiach – od predinvestičných previerok pre účely fúzií a akvizícií cez analýzy lokalít až po programy optimalizácie portfólia (vrátane stratégie pracovísk) – je našim cieľom pomôcť vám plniť úlohy vášho podniku a pritom obmedzovať riziká.

Podniková stratégia

Pomôžeme vám optimalizovať hodnotu nehnuteľností s prihliadnutím k dopadu na rozvahu firmy, a to pri využití najrôznejších prostriedkov, počínajúc globálnou správou nájomných zmlúv cez ich sumarizáciu a správu databází až po strategickú analýzu a pomoc pri rozhodovaní a realizáciu.

Globálna správa nájmov

Riziká spojené so správou firemného portfólia pomáhame obmedzovať poskytovaním podrobných obchodných informácií, ktoré sú potrebné k riadnej a inteligentnej realizácii vašej firemnej stratégie.

Riadenie transakcií

Uplatnením role „inteligentného klienta“ pri riadení transakcií môžu naši agenti a makléri poskytovať poradenstvo a zjednodušovať priebeh transakcií, či už sa jedná o vyhľadanie nehnuteľnosti a sťahovanie, alebo len obnovu nájmu.

Riadenie programov a projektov

Pomôžeme vám dokončiť projekty výstavby a zariadenia včas, v súlade s rozpočtom aj s požiadavkami. Máme k dispozícii také interné tímy odborníkov na opotrebenie nehnuteľností, strojné a elektrické zariadenia aj kvantitatívny prieskum.

Správa nehnuteľností

Sme schopní poradiť, naplánovať a plniť všetky otázky každodenného užívania nehnuteľnosti, a to vrátane dodávky služieb, plnenia zákonných požiadaviek a finančného riadenia. Za tým účelom nasadzujeme odborné tímy pre správu, ktoré sa opierajú o tých najlepších dodávateľov v danom obore či geografickej oblasti.

Poradenstvo pre oceňovanie a prenájom

Spoločnosť C&W má jeden z najväčších plne integrovaných tímov pre oceňovanie a poradenstvo v obore realít na svete. Jednáme ako prvoradý poradca a odhadca spoločností, inštitucionálnych investorov a požičiavateľov pri zásadných rozhodnutiach o úverovaní a kapitálových investíciách.

Skúsenosti a zdroje

 

Máme tiež k dispozícii skúsený tím prieskumu trhu, ktorého súčasťou je tím špecialistov na rôzne sektory lokálnych trhov v celej Európe, na Strednom východe aj po celom svete. Spoločnosť C&W má k dispozícii 15 000 odborníkov, medzi ktorých patria analytici, pracovníci zodpovední za vypracovanie stratégií a obchodných modelov, účtovníci, obchodní poradci a agenti celkom v 243 kanceláriách v 60 krajinách.

V danom obore máme značný počet klientov, tj. Citibank, RBS, Société Générale, Fortis, BNP Paribas, Goldman Sachs, Barclays, JP Morgan a rady ďalších, ktorým poskytujeme služby na národnej, regionálnej či globálnej úrovni.

Posledný Prípadové štúdie

Falcon II Real Estate Investments Slovakia, s.r.o. - C&W boli udelené inštrukcie pre nadchádzajúci property manažment

prečítajte si viac