Priemyselná správa z trhu Slovenska Q4 2013

Nižšie je uvedené zhrnutie

Priemyselná správa z trhu Slovenska je stručné zhrnutie priemyselného sektora v kľúčových mestách, poskytuje príspevky z posledných trendov, rovnako ako údaje o trhu a analýzy vplyvu na komerčné nehnuteľnosti.