Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. kvartál 2019

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov (v celkovej výmere viac ako 621 tisíc m2 alebo 35% z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas druhého kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 80 000 m², čo v porovnaní s prvým kvartálom 2019 predstavuje nárast o viac ako 160% prenajatej výmery. Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 66% všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 33% a expanzie prenajatých plôch predstavovali 1% všetkých transakcií.

V druhom kvartáli 2019 sa udiali dve veľké transakcie (renegociácie), a to vo výmere 19 811 m² a 18 000 m². Obe spoločnosti pôsobia v rámci IT segmentu. Okrem týchto transakcií bolo zaznamenaných ešte ďalších jedenásť väčších transakcií, ktoré presiahli výmeru 1 000 m².

V druhom kvartáli tohto roka dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (63%) nasledované spoločnosťami z oblasti profesionálnych služieb (13%).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v druhom kvartáli roka 2019 zvýšila na 8,06% z predchádzajúcich 7,75% v predošlom kvartáli. Tento nárast bol spôsobený najmä dokončením rekonštrukcie budovy Westend Plazza, kde evidujeme 20 000 m2 voľnej kancelárskej plochy . Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave III (2,86%), nasledovaná Bratislavou I (4,62%), Bratislavou II (9,29%) a Bratislavou V (10,32%). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 26,39%.

Nájomné (Prime rent)

Prime rent ostal na nezmenenej úrovni 17,00 EUR/m2/mesiac.

Celkový objem moderných kancelárskych priestorov podľa rozdelenia BRF

Total modern stock according to BRF classification

Celkový objem moderných kancelárskych

priestorov podľa bratislavských obvodov

Total modern stock according to Bratislava districts                      

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za druhý kvartál 2019:

 Office TakeUp

Významné transakcie

Kancelárska budova

Výmera (m²)

Sektor

Druh transakcie

Cubus

19811

IT

Renegociácia

Westend Gate

18000

IT

Renegociácia

Nivy Tower

5950,8

Prof. services

Nový nájom

Nivy Tower

2435,8

IT

Nový nájom

Apollo Business Center II - HB Reavis

2400

IT

Renegociácia

City Business Center V

2279

Manufacturing/ Construction

Renegociácia

City Business Center III

1659

Consumer Goods

Nový nájom

Polus Tower I

1582

Consumer Goods

Renegociácia

CEOP

1394

Finance/ Banking/Insurance

Renegociácia

City Business Center III

1360

IT

Renegociácia

Krížkova 9

1343

Public/Embassy/Trade Council/Diplomatic

Nový nájom

AC Petržalka - A block

1259

IT

Renegociácia

Sky park

1200

Legal

Nový nájom

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

map

O Bratislava Research Forum

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Definície

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock): Skolaudované budovy po roku 1993 – zrekonštruované alebo novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka alebo iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).

Nová ponuka (New supply): Zrekonštruované a novopostavené stavby v určitom časovom období.

Budovy v štandarde A: Zaradenie zahŕňa splnenie nadštandartných kritérií vrátane nasledujúcich: integrovaný klimatizačný systém, obmedzená hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.

Budovy v štandarde B: Zahŕňajú typickú nehnuteľnosť na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up): Hrubé čísla predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňa aj obnovenia nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up)neobsahujú obnovenia nájomných zmlúv.

Pre-lease: Aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.

Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate): Percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.

Prime rent: Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách

Pre viac informácií, prosím kontaktujte ktoréhokoľvek člena Bratislava Research Forum.

logos