Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Globálne investície do nehnuteľností dosiahli rekordných 1,8 biliónov. Najviac sa preinvestovalo v New Yorku.

Napriek geopolitickej neistote a spomaleniu ekonomického cyklu sa objem investícií na globálnom realitnom trhu medziročne zvýšil o 18% a dosiahol nový rekord 1,8 biliónov dolárov (2017: 1,5 biliónov dolárov), píše sa v správe spoločnosti Cushman & Wakefield, ktorá analyzuje investičnú aktivitu na globálnom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami a posudzuje mestá podľa úspešnosti v priťahovaní kapitálu. Slovensko sa umiestnilo na 39. mieste s celkovým objemom investícií 0,72 miliardy dolárov a na 35. mieste v rebríčku zahraničných investícií (0,68 miliardy dolárov). Bratislava pritiahla 0,25 miliardy zahraničného kapitálu, umiestnila sa na 141.mieste. Z pohľadu celkových objemov (taktiež 0,25 miliardy dolárov) sa Bratislava umiestnila na 294. mieste.

Na úrovni miest zostáva na čele New York, ako najväčší realitný trh sveta, nasleduje Los Angeles a Londýn. Výrazný posun vzad zaznamenal Paríž, ktorý sa teraz umiestnil na štvrtom mieste, po ktorom nasleduje Hongkong. Pre medzinárodných kupcov zostáva nedobytným cieľom Londýn, pričom New York klesol z druhého na šieste miesto kvôli vysokým cenám, silnému doláru a vysoko konkurenčnému miestnemu dopytu.

Šesť z prvých 10 miest z hľadiska celkových investícií je v USA a Európa s Áziou majú po dvoch zástupcoch. Aj napriek politickej neistote v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie, Londýn si udržal pozíciu najdôležitejšieho európskeho trhu, najmä vďaka množstvu významných kancelárskych transakcií.

Najsilnejším ázijským trhom je Hongkong so 68% nárastom oproti roku 2017. Posunul sa o tri miesta vpred a umiestnil sa na prvom mieste v regióne, posledné tri roky sa umiestnuje v top 5 mestách na celom svete. Investície v ázijských krajinách sú predovšetkým výsadou domáceho kapitálu aj keď regionálni investori zvýšili svoj trhový podiel.

18% zvýšenie investícií do komerčných nehnuteľností vedie Ázia, ktorá je zdrojom kapitálu a cieľom investícií, pričom investície v Ázii predstavujú 52% všetkých aktivít a 45% všetkých cezhraničných investícií uskutočňujú   ázijskí kupujúci.

Na regionálnej úrovni je celkový nárast transakcií v severnej Amerike nevýrazný - medziročne iba o 0,6%. Ďalšie investície sa zvýšili o najlepšie hodnoty za posledné tri roky. Celkové investície v ázijsko-tichomorskom regióne vzrástli o 32% medziročne a v Európe objem transakcií vzrástol o viac ako 16%.

David Hutchings, vedúci investičnej stratégie, EMEA kapitálové trhy v spoločnosti Cushman & Wakefield a autor správy, povedal: "Sú tu jasné, mnohí by povedali rastúce riziká z hľadiska makroekonomického prostredia, nič však nenaznačuje, že cyklus skončil a hrozí recesia . Potvrdzuje sa, že inflácia je menšia hrozba, než sa predpokladalo, pretože trvalý rast ekonomiky pokračuje. Avšak cenové signály budú dostatočné, aby centrálne banky udržali prísnejšiu politiku vo viacerých oblastiach a pomalý, ale jasný nárast úrokových sadzieb a obmedzovanie likvidity vzniknuté kvantitatívnym uvoľňovaním bude pokračovať.

Graf: Svetové mestá s najvyššími investíciami (zdroj: Cushman & Wakefield, RCA)

Top Global Cities for Investment

Carlo Barel di Sant’Albano, vedúci globálneho investičného tímu spoločnosti Cushman & Wakefield, prehlásil: Kapitál, ktorý sa zameriava na nehnuteľnosti v širokej škále geografických trhov a rizikových profilov, je dostatočný. Mnohí investori zvyšujú svoju investíciu do nehnuteľností a prispôsobujú svoju stratégiu premenlivosti ponuky a tolerancie voči riziku. To sú hlavné faktory, ktoré určujú, či budú objemy naďalej rásť. Vzhľadom na súčasnú situáciu objemy môžu prekročiť súčasnú úroveň až o 2%. V čele bude najskôr globálny nákup, ale investori by mali pozorne sledovať štrukturálne posuny na trhu práce nielen ako príležitosť, ale aj výzvu."

New York sa po prvýkrát v histórii neumiestnil v top 5 zahraničných investíciách. Z veľkej časti ide o vplyv vysoko konkurenčného trhu s vysokými cenami, nakoľko niektorí hráči od investovania upúšťajú. Napriek tomu, že medzi prvými piatimi cieľmi investícií chýbal zástupca Severnej Ameriky, šesť miest z tohto regiónu sa udržalo na vrchole dvadsiateho storočia, rovnako ako v roku 2017.

Londýn sa stal mestom, ktorý priťahuje najviac zahraničných investícií do nehnuteľností, a to na ďalších desať rokov. Objem transakcií smerujúcich do Londýna sa medziročne zvýšil o 47% na 10,9 mld. dolárov. Najväčším zdrojom prílevu zahraničného kapitálu sú ázijskí investori, pričom medzi týmito cieľmi prevažne prevažuje kancelársky segment, do ktorého prúdi 94% kapitálu z Ázijsko-pacifických krajín.

Na Európu sa nachádzajú štyri z piatich miest s najsilnejším zahraničným kapitálom: v Paríži a Amsterdame sa už druhý rok drží tretie a štvrté miesto a prvýkrát od roku 2009 sa vracia Madrid do prvej päťky. Jediným nemeckým mestom v top desiatke je Berlín, čo je výrazná zmena oproti roku 2017, kedy Nemecko dominovalo na úrovni tretieho mesta (najvyšší počet v histórii). V nemeckých mestách však pretrváva veľmi vysoký dopyt a medzi prvými 25 cieľmi zahraničných investorov majú výrazné zastúpenie.

Hongkong postúpil o 14 miest, na druhú pozíciu v dôsledku opatrení na kontrolu kapitálu, ktoré podnecujú investorov z kontinentálnej Číny ku koncentrácii investícií blížiacich sa k domovu, čo viedlo k medziročnému zvýšeniu kontinentálnych investícií v meste o 259%.

Ázia je v prvých desiatkach za rok 2018 zastúpená tromi miestami. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy sa neumiestnila v prvej desiatke, pozíciu vylepšili Šanghaj a Tokio, ktoré sú cieľmi zahraničného kapitálu. Do prvej dvadsaťpäťky sa v roku 2017 dostalo osem ázijsko-tichomorských miest. Tento rok je to len päť, pretože sa na trhu prejavil silný domáci dopyt a nedostatok nehnuteľností.

Winning in Growth Cities je každoročne vydávaná správa, ktorá analyzuje investičnú aktivitu na globálnom trhu s komerčnými nehnuteľnosťami a hodnotí mestá podľa úspešnosti v priťahovaní kapitálu.


Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt