Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2018

mapa bratislava research forum
Kliknite pre zväčšenie

Úvod

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniť údaje o trhu kancelárskych priestorov za 1. kvartál 2018.
Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.
Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

V prvom kvartáli 2018 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave takmer 1,72 milióna m². 59% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 41% kancelárske priestory v štandarde B.
V prvom kvartáli 2018 nebola v Bratislave dokončená žiadna kancelárska budova. V druhom kvartáli roka však očakávame dokončenie kancelárskych projektov Blumental Offices II, Einsteinova Offices a Westend Plazza, ktoré spoločne prinesú na trh viac ako 64 000 m2 moderných kancelárskych priestorov.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 28 budov (v celkovej výmere viac ako 537 tisíc m2 alebo 31% z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas prvého kvartálu 2018, dosiahli výmeru 27 000 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje 68%-ný pokles transakcií. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 32% všetkých transakcií, predprenájmy tvorili 31%, prerokovanie nájmov predstavovalo 24% všetkých transakcií a 13% patrilo expanzií.
V prvom kvartáli 2018 bola najväčšia zaznamenaná transakcia (predprenájom) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 6 638 m². Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte ďalšie tri, ktoré presiahli výmeru 1 000 m².
V prvom kvartáli roka 2018 dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (34%) nasledované spoločnosťami v oblasti profesionálnych služieb (18%).

Významné transakcie

6 638 m² - Panorama Business 3 (vo výstavbe), Predprenájom (IT)
2 379 m² - Aupark Tower I, Renegociácia (Telekomunikácie)
1 606 m² - Blumental Offices – Phase 1, Nový nájom (Finančníctvo/Bankovníctvo/Poisťovníctvo)
1 118 m² - Astoria Palace, Nový nájom (Profesionálne služby)

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v prvom kvartáli roka 2018 mierne znížila na 5,99 % z pôvodných 6,18% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 5 (3,22%), nasledovaná Bratislavou 1 (5,05%), Bratislavou 2 (6,74%) a Bratislavou 3 (8,01%). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava 4, ktorá je na úroveni 9,05%.

Prime rent

Prime rent sa zvýšil z pôvodných 16,00 EUR/m2/mesiac na 17,00 EUR/m2/mesiac.Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Senior Marketing Executive

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 259209366

Kontakt