Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

V roku 2017 dosiahli realitné transakcie v strednej a východnej Európe prvýkrát v histórii rekordný objem 13 mld. eur, o 5 % viac než v predchádzajúcom roku

Magnolia Park Poland
Kliknite pre zväčšenie

Cushman & Wakefield, svetová poradenská firma v oblasti nehnuteľností, predkladá zhrnutie rekordného roku 2017 na trhu komerčných nehnuteľností v strednej a východnej Európe

• V roku 2017 všetky krajiny stredoeuropského („CEE“) regiónu vykazovali podobnú mieru medziročného rastu, takže si udržali svoje relatívne podiely na celkovom výkone regiónu.
V roku 2017 dosiahli investičné transakcie do komerčných nehnuteľností na Slovensku objem 470 mil. eur
• V roku 2018 sa už prejavuje vplyv transakcií uskutočnených na konci roku 2017, pričom objem investícií v prvom štvrťroku 2018 pravdepodobne prevýši 3 mld. Eur

Podľa najnovšej analýzy vypracovanej investičným tímom spoločnosti Cushman & Wakefield, svetovej poradenskej firmy v oblasti nehnuteľností, dosiahli investície v strednej a východnej Európe takmer 13 mld. eur, čo predstavuje zvýšenie o 5 %. Vo všetkých krajinách regiónu CEE dosahoval rast podobnej miery, takže si jednotlivé krajiny udržali svoje podiely na celkovom regionálnom objeme. Navzdory pociťovanému politickému riziku rástlo najrýchlejšie Poľsko – medziročne o 9 % sa zhruba 4,6 na 5 mld. eur, čo je najvyšší výsledok zaznamenaný za posledných 10 let.

V roku 2017 dosiahli investície do komerčných nehnuteľností v regióne CEE 5 mld. eur v Poľsku, takmer 3,3 mld. Eur, v Českej republike, 1,8 mld. eur v Maďarsku, 1 mld. eur v Rumunsku, 876 mil. eur v Bulharsku a 470 mil. eur na Slovensku. Najnižšie výnosy zaznamenala Česká republika.Na trhu dominovali zahraniční investori zo Severnej Ameriky, Ázie a Južnej Afriky, následne kupujúci z Nemecka a Rakúska. Svoj trhový podiel tu zvýšil i domáci a regionálny kapitál.

„Nárast lokálneho kapitálu sa prejavil v celom regióne CEE, najvýraznejšie však pravdepodobne v Českej republike, kde na neho pripadalo viac než 37 % objemu investícií za rok 2017. Najviac investovali spoločnosti CPI, Reico a Mint, na Slovensku IAD. Podiel domáceho kapitálu trvalo rastie i na ďalších trhoch regiónu CEE – v Maďarsku sú aktívne firmy OTP Fund a Diofa. Podiel miestneho kapitálu vzhľadom k veľkosti trhu je v Poľsku síce nižší, ale aj tam však spoločnosti ako PZN a PHU opäť vstúpili na trh a vsádzajú na kvalitné kancelárske priestory. Lokálny kapitál naďalej rastie, prejavuje sa jeho hĺbka a vyzretie – a v súčasnosti i prekračuje hranice,“ prehlásil Jeff Alson, medzinárodný partner investičného tímu spoločnosti Cushman & Wakefield pre strednú a východnú Európu.

Ako globálni, tak lokálni investori oceňujú trhovú hodnotu nehnuteľností v Poľsku a boli aktívne vo všetkých sektoroch a kategóriách aktív vrátane novo vznikajúceho segmentu nájomných bytových nehnuteľností (anglicky PRS – Private Rented Sector). Trh sa rozbehol do dvoch trendov, kedy u špičkových nehnuteľností je obmedzená ponuka a vysoký dopyt, ale o aktíva druhej a tretej kategórie je iba vlažný záujem.
„V posledných 12 mesiacoch sa v regióne strednej a východnej Európy začali objavovať transakcie typu „presilovka“, tzv. strategické obchody s celými platformami a portfóliami, ktoré zásadne menia hru: v ich dôsledku dosiahli objemy v roku 2017 rekordnej výšky. Nárast dopytu v celom regióne sa pravdepodobne prejaví vo vysokom objeme investícií v prvom štvrťroku 2018, kedy sa dokončí rada transakcií uskutočnených v roku 2017,“ povedal James Chapman, medzinárodný partner investičného tímu spoločnosti Cushman & Wakefield pre strednú a východnú Európu.

VÝHLIADKY DO ROKU 2018

Celkovo sa očakáva, že rok 2018 bude pre trh investícií do nehnuteľností opäť dobrým rokom, kedy silný investičný dopyt potiahnu dobré ekonomické vyhliadky, príliv nového kapitálu z mimoeurópskych zemí, oživenie na strane niektorých doposiaľ menej aktívnych kupcov a zvýšený záujem o alternatívne kategórie nehnuteľností (napr. PRS či ubytovanie študentov) a hotely.

Kvôli nízkej miere neobsadenosti a obmedzenej ponuke nových priestorov v regióne sa tento rok na trh vrátia veľká európske mená so záujmom o kancelárske nehnuteľnosti. Očakávame príliv nového kapitálu z USA, Kanady, Južnej Afriky a Európy.

Trh strednej a východnej Európy sa bude naďalej konsolidovať v dôsledku rady obchodov s celými platformami a portfóliami. Výnosy z najlepších nehnuteľností budú stále pod tlakom kvôli značnému investičnému dopytu a obmedzenej ponuke nehnuteľností hlavne najvyššej kategórie. Očakávame ďalší nárast čistého efektívneho nájomného a zníženia výnosov v segmentoch kancelárskych a logistických nehnuteľností.

Významný nárast spotrebiteľských výdavkov bude vytvárať príležitosti k tvorbe hodnoty, čo povedie k diferenciácii výnosov v maloobchodnom segmente.

„V prvom štvrťroku 2018 investície pravdepodobne prekročia 3 mld. eur v dôsledku obchodov dojednaných ku koncu roku 2017,“ poznamenal James Chapman, medzinárodný partner investičného tímu spoločnosti Cushman & Wakefield pre strednú a východnú Európu.

Najväčšie transakcie v regióne za rok 2017:

• Kúpa portfólia skladových priestorov spoločnosti Logicor skupinou CIC, ktorá bola tiež v roku 2017 najväčšou priemyslovou transakciou v Poľsku (Cushman & Wakefield ako poradca kupujúceho)
• Kúpa nákupného centra Magnolia Park vo Wroclawe firmou Union Investment za cca 380 mil. eur – najväčšia maloobchodná transakcia v Poľsku v roku 2017 (Cushman & Wakefield ako poradca kupujúceho)
• Predaj obchodného centra Olympia Brno spoločnosti Deutsche EuroShop AG – najväčšia transakcia v Českej Republike
• Predaj portfólia nákupných parkov spoločnosti IKEA (Cushman & Wakefield ako poradca kupujúceho)
• Kúpa portfólia outletových predajní Fashion House firmou RREEF (Cushman & Wakefield ako poradca kupujúceho)
• Kúpa nákupného centra Galeria Słoneczna v meste Radom spoločnosti Reico za zhruba 160 mil. eur – druhá najväčšia maloobchodná transakcia v Poľsku v roku 2017, týkajúca sa jednej nehnuteľnosti (Cushman & Wakefield ako poradca kupujúceho)
• Kúpa väčšinového podielu vo firme Griffin Premium Real Estate spoločnosti Globalworth
• Predaj portfólia 11 maloobchodných nehnuteľností v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku spoločnosti CBRE Global Investors za zhruba 650 mil. eur (Cushman & Wakefield ako poradca predávajúceho)


Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt