Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2017

mapa bratislava research forum
Kliknite pre zväčšenie

Úvod

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniť údaje o trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2017.

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

V treťom kvartáli 2017 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave viac ako 1, 71 milióna m². 58% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 42% kancelárske priestory v štandarde B.
V treťom kvartáli roka 2017 pribudli do celkovej ponuky dve moderné kancelárske budovy situované v prémiových lokalitách centra mesta. Ide o kancelárskau budovu Panorama Business II (25 000 m2 administratívnych plôch) a budovu Zuckermandel Hill Side (CX) (6 333 m2 administratívnych plôch). Do konca tohto roka očakávame dokončenie projektov Green Cube a New Stein, ktoré dokopy prinesú ďaľších 11 800 m2 kancelárskej plochy.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 27 budov (v celkovej výmere približne 498 tisíc m2 alebo 29% z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas tretieho kvartálu 2017, dosiahli výmeru 26 880 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje takmer 37%-ný pokles transakcií. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 56% všetkých transakcií, prerokovanie nájmov predstavovalo 38% všetkých transakcií a 6% patrilo expanzii.

V treťom kvartáli 2017 bola najväčšia zaznamenaná transakcia (predprenájom) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 5 700 m². Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte ďalšie štyri, ktoré presiahli výmeru 1 000 m² .

V treťom kvartáli roka 2017 dominovali na trhu transakcie spoločností z oblasti profesionálnych služieb (23%) nasledované sektorom diplomacia/ambasády/obchodné komory/štátna správa (21%).

Významné transakcie

5 700 m² - Hraničná 12, Nový nájom, (Diplomacia/Ambasády/Obchodné komory/Štátna správa)
2 300 m² - City Business Center V, Renegociácia (Spotrebný tovar)
1 400 m² - Aupark Tower, Renegociácia (Farmácia/Medicínske služby)
1 050 m² - Twin City Tower (vo výstavbe), Predprenájom (Profesionálne služby)
1 020 m² - City Business Center I, Renegociácia (Finančné služby/Bankovníctvo)

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v treťom kvartáli roka 2017 mierne znížila na 6,41 % z pôvodných 6,85% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 4 (2,81%), nasledovaná Bratislavou 1 (5,61%), Bratislavou 5 (5,78%) a Bratislavou 2 (7,00%). Najvyššia miera neobsadenosti je naďalej v časti Bratislava 3, ktorá je na úroveni 9,14%.

Definície

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock): Skolaudované budovy po roku 1993 – zrekonštruované alebo novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka alebo iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).
Nová ponuka (New supply): Zrekonštruované a novopostavené stavby v určitom časovom období.
Budovy v štandarde A: Zaradenie zahŕňa splnenie nadštandartných kritérií vrátane nasledujúcich: integrovaný klimatizačný systém, obmedzená hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.
Budovy v štandarde B: Zahŕňajú typickú nehnuteľnosť na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.
Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up): Hrubé čísla predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňa aj obnovenia nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up)neobsahujú obnovenia nájomných zmlúv.
Pre-lease: Aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.
Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate): Percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.
Prime rent: Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách