Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2017

mapa bratislava research forum
Kliknite pre zväčšenie

Úvod

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniť údaje o trhu kancelárskych priestorov za 3. kvartál 2017.

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

V treťom kvartáli 2017 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave viac ako 1, 71 milióna m². 58% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 42% kancelárske priestory v štandarde B.
V treťom kvartáli roka 2017 pribudli do celkovej ponuky dve moderné kancelárske budovy situované v prémiových lokalitách centra mesta. Ide o kancelárskau budovu Panorama Business II (25 000 m2 administratívnych plôch) a budovu Zuckermandel Hill Side (CX) (6 333 m2 administratívnych plôch). Do konca tohto roka očakávame dokončenie projektov Green Cube a New Stein, ktoré dokopy prinesú ďaľších 11 800 m2 kancelárskej plochy.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 27 budov (v celkovej výmere približne 498 tisíc m2 alebo 29% z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas tretieho kvartálu 2017, dosiahli výmeru 26 880 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje takmer 37%-ný pokles transakcií. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 56% všetkých transakcií, prerokovanie nájmov predstavovalo 38% všetkých transakcií a 6% patrilo expanzii.

V treťom kvartáli 2017 bola najväčšia zaznamenaná transakcia (predprenájom) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 5 700 m². Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte ďalšie štyri, ktoré presiahli výmeru 1 000 m² .

V treťom kvartáli roka 2017 dominovali na trhu transakcie spoločností z oblasti profesionálnych služieb (23%) nasledované sektorom diplomacia/ambasády/obchodné komory/štátna správa (21%).

Významné transakcie

5 700 m² - Hraničná 12, Nový nájom, (Diplomacia/Ambasády/Obchodné komory/Štátna správa)
2 300 m² - City Business Center V, Renegociácia (Spotrebný tovar)
1 400 m² - Aupark Tower, Renegociácia (Farmácia/Medicínske služby)
1 050 m² - Twin City Tower (vo výstavbe), Predprenájom (Profesionálne služby)
1 020 m² - City Business Center I, Renegociácia (Finančné služby/Bankovníctvo)

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v treťom kvartáli roka 2017 mierne znížila na 6,41 % z pôvodných 6,85% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 4 (2,81%), nasledovaná Bratislavou 1 (5,61%), Bratislavou 5 (5,78%) a Bratislavou 2 (7,00%). Najvyššia miera neobsadenosti je naďalej v časti Bratislava 3, ktorá je na úroveni 9,14%.

Definície

Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock): Skolaudované budovy po roku 1993 – zrekonštruované alebo novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka alebo iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).
Nová ponuka (New supply): Zrekonštruované a novopostavené stavby v určitom časovom období.
Budovy v štandarde A: Zaradenie zahŕňa splnenie nadštandartných kritérií vrátane nasledujúcich: integrovaný klimatizačný systém, obmedzená hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.
Budovy v štandarde B: Zahŕňajú typickú nehnuteľnosť na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.
Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up): Hrubé čísla predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňa aj obnovenia nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up)neobsahujú obnovenia nájomných zmlúv.
Pre-lease: Aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.
Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate): Percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.
Prime rent: Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách