Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. kvartál 2017

mapa bratislava research forum
Kliknite pre zväčšenie

Úvod

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniť údaje o trhu kancelárskych priestorov za 2. kvartál 2017.

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

V druhom kvartáli 2017 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave viac ako 1,67 milióna m². 58% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 42% kancelárske priestory v štandarde B.

V druhom kvartáli roka 2017 pribudla do celkovej ponuky moderných kancelárskych priestorov kancelárska budova UNIQ Staromestská, situovaná v prémiovej lokalite centra mesta a priniesla 8 303 m2 administratívnych plôch. V druhej polovici tohto roka očakávame dokončenie projektov Green Cube, Panorama Business II., Zuckermandel CX a New Stein, ktoré dokopy prinesú viac ako 43 000m2 kancelárskej plochy.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 26 budov (v celkovej výmere približne 492 tisíc m2 alebo 29% z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas druhého kvartálu 2017, dosiahli výmeru 42 835 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje takmer 38%-ný nárast transakcií. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 74% všetkých transakcií, prerokovanie nájmov predstavovalo 19% všetkých transakcií a 7% patrilo expanzii.

V druhom kvartáli 2017 bola najväčšia zaznamenaná transakcia (predprenájom) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 4 434 m². Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte ďalšie štyri, ktoré presiahli výmeru 2 000 m² a osem transakcií s veľkosťou 1 000 - 2 000 m².

V druhom kvartáli roka 2017 dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (30,99%) nasledované spoločnosťami v oblasti profesionálnych služieb (28,06%).

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za druhý kvartál 2017:
Významné transakcie

4 434 m² - Einsteinova Offices (vo výstavbe), Predprenájom (Finančníctvo/Bankovníctvo/Poisťovníctvo)
3 500 m² - BA Business Center V, Renegociácia (IT)
3 037 m² - Zuckermandel CA , Nový nájom (Profesionálne služby)
2 935 m² - Digital Park II, Nový nájom (IT)
2 217 m² - Twin City Tower (vo výstavbe), Predprenájom (Ostatné)

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v druhom kvartáli roka 2017 mierne znížila na 6,85 % z pôvodných 7,04% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 4 (1,23%), nasledovaná Bratislavou 5 (4,87%), Bratislavou 1 (5,81%) a Bratislavou 2 (7,94%). Najvyššia miera neobsadenosti je naďalej v časti Bratislava 3, ktorá sa mierne znížila na úroveň 10,67%.

Definície
Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock): Skolaudované budovy po roku 1993 – zrekonštruované alebo novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka alebo iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).
Nová ponuka (New supply): Zrekonštruované a novopostavené stavby v určitom časovom období.
Budovy v štandarde A: Zaradenie zahŕňa splnenie nadštandartných kritérií vrátane nasledujúcich: integrovaný klimatizačný systém, obmedzená hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.
Budovy v štandarde B: Zahŕňajú typickú nehnuteľnosť na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.
Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up): Hrubé čísla predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňa aj obnovenia nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up)neobsahujú obnovenia nájomných zmlúv.
Pre-lease: Aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.
Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate): Percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.
Prime rent: Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Senior Marketing Executive

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59 209 366

Kontakt