Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. kvartál 2017

mapa bratislava research forum
Kliknite pre zväčšenie

Úvod

Bratislava Research Forum si dovoľuje zverejniť údaje o trhu kancelárskych priestorov za 2. kvartál 2017.

Členovia tohto fóra – Cushman & Wakefield, CBRE, Colliers International a JLL zdieľajú informácie, ktoré nie sú dôverné s cieľom poskytnúť klientom a verejnosti konzistentné, správne a transparentné dáta o trhu kancelárskych priestorov v Bratislave.

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané nižšie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Ponuka kancelárskych priestorov - celkový objem kancelárskych priestorov (Office Supply/Stock)

V druhom kvartáli 2017 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (Office Stock) v Bratislave viac ako 1,67 milióna m². 58% z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 42% kancelárske priestory v štandarde B.

V druhom kvartáli roka 2017 pribudla do celkovej ponuky moderných kancelárskych priestorov kancelárska budova UNIQ Staromestská, situovaná v prémiovej lokalite centra mesta a priniesla 8 303 m2 administratívnych plôch. V druhej polovici tohto roka očakávame dokončenie projektov Green Cube, Panorama Business II., Zuckermandel CX a New Stein, ktoré dokopy prinesú viac ako 43 000m2 kancelárskej plochy.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 26 budov (v celkovej výmere približne 492 tisíc m2 alebo 29% z celkového objemu) certifikát zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Office Take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas druhého kvartálu 2017, dosiahli výmeru 42 835 m², čo v porovnaní s minulým kvartálom predstavuje takmer 38%-ný nárast transakcií. Nové nájmy v tomto kvartáli predstavovali 74% všetkých transakcií, prerokovanie nájmov predstavovalo 19% všetkých transakcií a 7% patrilo expanzii.

V druhom kvartáli 2017 bola najväčšia zaznamenaná transakcia (predprenájom) na trhu prenájmu kancelárskych priestorov vo výmere 4 434 m². Okrem tejto transakcie boli zaznamenané ešte ďalšie štyri, ktoré presiahli výmeru 2 000 m² a osem transakcií s veľkosťou 1 000 - 2 000 m².

V druhom kvartáli roka 2017 dominovali na trhu transakcie spoločností z IT sektora (30,99%) nasledované spoločnosťami v oblasti profesionálnych služieb (28,06%).

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za druhý kvartál 2017:
Významné transakcie

4 434 m² - Einsteinova Offices (vo výstavbe), Predprenájom (Finančníctvo/Bankovníctvo/Poisťovníctvo)
3 500 m² - BA Business Center V, Renegociácia (IT)
3 037 m² - Zuckermandel CA , Nový nájom (Profesionálne služby)
2 935 m² - Digital Park II, Nový nájom (IT)
2 217 m² - Twin City Tower (vo výstavbe), Predprenájom (Ostatné)

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (Office Vacancy)

Miera neobsadenosti sa v druhom kvartáli roka 2017 mierne znížila na 6,85 % z pôvodných 7,04% v predošlom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave 4 (1,23%), nasledovaná Bratislavou 5 (4,87%), Bratislavou 1 (5,81%) a Bratislavou 2 (7,94%). Najvyššia miera neobsadenosti je naďalej v časti Bratislava 3, ktorá sa mierne znížila na úroveň 10,67%.

Definície
Ponuka kancelárskych priestorov – celkový objem kancelárskych priestorov (Stock): Skolaudované budovy po roku 1993 – zrekonštruované alebo novopostavené, prenajaté alebo v ponuke v štandarde A alebo B v prenájme vlastníka alebo iných nájomníkov. Budovy vo vlastníctve štátu a budovy menšie ako 800 m² nie sú súčasťou celkového objemu kancelárskych priestorov (Stock).
Nová ponuka (New supply): Zrekonštruované a novopostavené stavby v určitom časovom období.
Budovy v štandarde A: Zaradenie zahŕňa splnenie nadštandartných kritérií vrátane nasledujúcich: integrovaný klimatizačný systém, obmedzená hĺbka priestorov, svetlá výška minimálne 2,75 m, flexibilita priestoru, žľaby pre telefónne prípojky, elektrinu a dátové káble alebo zdvojená podlaha, recepcia, krytý prístup autom, výťahy, vstup pre imobilných, záložné zdroje energie.
Budovy v štandarde B: Zahŕňajú typickú nehnuteľnosť na trhu na základe vyššie spomenutých kritérií.
Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (Take-up): Hrubé čísla predstavujúce celkovú podlažnú plochu, ktorá bola prenajatá, predaná nájomcom počas určitého časového obdobia. Neobsahuje voľné priestory, ktoré sú v ponuke. Nehnuteľnosť sa považuje za prenajatú dňom podpisu nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej nájomnej zmluve. Súhrnné transakcie (Total take-up) zahŕňa aj obnovenia nájomných zmlúv, čisté transakcie (net take-up)neobsahujú obnovenia nájomných zmlúv.
Pre-lease: Aktívny pre-leasing pre kancelársku budovu označuje fázu, počas ktorej je budúcemu nájomcovi ponúknuté konkrétne rozloženie priestorov, pričom budova musí byť vo výstavbe.
Miera neobsadenosti kancelárskych priestorov (Vacancy rate): Percentuálne vyjadrenie voľných prenajímateľných kancelárskych priestorov v pomere k celkovej ponuke kancelárskych priestorov.
Prime rent: Najvyššie dosiahnuté nájomné, ktoré sa vzťahuje na nové kancelárske jednotky s najvyšším štandardom v najlepších lokalitách

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt