Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Nový kapitál vo výške 435 miliárd dolárov mieri do komerčných nehnuteľností

Great Wall of Money
Kliknite pre zväčšenie

• Objem nového kapitálu na globálnych trhoch s nehnuteľnosťami zostáva vysoký aj napriek prvému poklesu od roku 2011, ktorý bol spôsobený nižšou dostupnosťou úverov
• Od prvého obdobia, kedy sa tento ukazovateľ sleduje, mieri viac kapitálu do Severnej a Južnej Ameriky ako do Európy, Stredného Východu a Afriky (EMEA), na čo má dopad silný dolár; región EMEA predbehla aj ázijsko-pacifická oblasť
• Obmedzený objem kvalitných nehnuteľností vedie investorov k novým stratégiám vrátane stratégie „build to core“, ktorá sa sústreďuje na projekty novej výstavby či rekonštrukciu 

Objem novo získaného kapitálu, ktorý je v roku 2017 k dispozícii pre investície do nehnuteľností v celosvetovom meradle, tvorí podľa prieskumu spoločnosti Cushman & Wakefield 435 miliárd dolárov, čo oproti rekordnému minulému roku predstavuje nepatrný pokles, ale stále ide o druhú najvyššiu hodnotu zaznamenanú od roku 2009.

Séria publikácií „Great Wall of Money“ sleduje objem nového získaného kapitálu (cudzieho i vlastného kapitálu) zameriavajúceho sa na nehnuteľnosti v globálnom meradle. Jeho celková hodnota sa v porovnaní s rokom 2016 znížila o 2 %, čo je prvý pokles od roku 2011. Aj napriek tomu je však druhá najvyššia, čo odráža mimoriadny vzostup objemu kapitálu, ktorý sa v súčasnom ekonomickom cykle orientuje na nehnuteľnosti.

Objem kapitálu smerujúceho do regiónu Európy, Stredného Východu a Afriky (EMEA) poklesol o 9 % na 130 miliárd dolárov, zatiaľ čo objem kapitálu určeného pro Severnú a Južnú Ameriku vzrástol o 2 % na 173 miliárd dolárov. Ázia zaznamenala vzostup na 132 miliárd dolárov.

V dôsledku toho je jedným z najvýraznejších trendov v komerčných nehnuteľnostiach nárast objemu kapitálu mieriaceho do ázijsko-pacifickej oblasti. Vôbec prvýkrát do tejto oblasti prichádza viac kapitálu než do regiónu EMEA, čo túto oblasť posunulo na druhé miesto za Severnú a Južnú Ameriku a dokladá to zrelosť a rastúca príležitosť v azijsko-pacifickej oblasti i vyhliadky na príťažlivú návratnosť.


Cieľové trhy
Investori sa stále viac sústreďujú na jedinú krajinu a neumiestňujú kapitál vo viacerých štátoch. Investície do jedinej krajine dnes predstavujú 61 % disponibilného kapitálu, čo za posledné tri roky znamená nárast o 55 %. Na základe odhadov firmy Cushman & Wakefield zostanú Spojené štáty pravdepodobne i v roku 2017 investičným trhom, na čo bude smerovať najvyšší objem kapitálu. I keď sa investičná aktivita v priebehu roku.

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt