Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

NÍZKA MIERA NEOBSADENOSTI PODNECUJE NOVÚ VÝSTAVBU - VÝVOJ PRIEMYSELNÉHO TRHU NA SLOVENSKU V Q2 2014

Priemyselný trh na Slovensku zatiaľ nenasleduje výrazný nárast na strane dopytu, ktorý vidíme v strednej Európe a to hlavne v Českej republike alebo v Poľsku. No na druhej strane, vidíme na trhu pozitívne signály ako aj začiatok špekulatívnej výstavby, ktorá by mohla byť dokončená na konci tohto roka alebo na začiatku budúceho roka. Očakávame, že zvýšená stavebná aktivita na trhu bude motivovať spoločnosti z rôznych segmentov a zlepší sa aj miera prenájmov.

PRENÁJOM
V porovnaní s predošlým kvartálom bola aktivita v druhom kvartáli 2014 na priemernej úrovni. Celková veľkosť prenajatých priestorov na trhu ( taktiež vrátane predĺžení existujúcich nájomných zmlúv) bola na úrovni 32 063 m2, čo je menej ako predošlý kvartál. No na druhej strane, ak porovnáme rovnaké obdobie minulého roku, veľkosť celkovo prenajatých priestorov v Q2 2014 bola viac ako dvojnásobok v porovnaní s Q2 2013. Plocha novo prenajatých priestorov ( prenájom priestorov ktoré boli predtým prázdne) na úrovni 9 545 m2 v Q2 2014 bola výrazne nižšia v porovnaní s ešte poslednými štyrmi kvartálmi. To znamená, že iba malý počet nových spoločností vstúpilo na trh alebo rozšírilo svoje priestory. Očakávame, že prenájom priestorov sa v nasledujúcich kvartáloch zlepší spolu so zvýšenou stavebnou aktivitou na trhu. Logistické spoločnosti a sektor maloobchodu boli najaktívnejšie, pokiaľ ide o prenájom priestorov v poslednom kvartáli.

VÝSTAVBA:
Druhý kvartál roku 2014 potvrdil, že nová výstavba na priemyselnom trhu na Slovensku je veľmi limitovaná a nepravidelná. Zatiaľ čo v Q1 2014 bolo na trhu postavených viac ako 6 000 m2 moderných priemyselných priestorov, v druhom kvartáli nebola dokončená žiadna priemyselná výstavba do prenájmu. Na druhej strane vidíme, že developerské spoločnosti už začali novú výstavbu, ktorá by mohla byť dokončená na konci tohto roka. Časť rozostavaných hál bude postavená aj na špekulatívnej báze.

MIERA NEOBSADENOSTI:
Miera neobsadenosti je stabilná na úrovni 4,1 %, čo je považované za veľmi nízku mieru neobsadenosti v porovnaní s krajinami strednej Európy. Nízka miera neobsadenosti spôsobuje ťažkosti pre spoločnosti, ktoré chcú expandovať alebo otvoriť novú prevádzku v priemyselných parkoch. V druhom kvartáli, podobne ako v predošlých kvartáloch, väčšina transakcií zaznamenaných na trhu boli predĺženia existujúcich nájomných zmlúv. Miera neobsadenosti na úrovni 4,1 % je výrazne pod všeobecne akceptovanou “zdravou” úrovňou, ktorá je cca 10 %. Keďže vidíme zahájenie novej výstavby na trhu s očakávaným dokončením v nasledujúcich kvartáloch, predpokladáme, že miera neobsadenosti porastie. Tieto trendy potvrdzuje analýza, ktorú pripravila poradenská spoločnosť v oblasti komerčných nehnuteľností Cushman & Wakefield.

“Veľmi pozitívne je, že na trhu začala stavebná činnosť v oblasti priemyselných hál na prenájom. Vidíme, že developerské spoločnosti začali výstavbu v Lozorne a v okolí Senca. Keďže tieto projekty budú postavené čiastočne na špekulatívnej báze (bez istých nájomcov), mierne sa zvýši miera neobsadenosti a to dovolí spoločnostiam uchádzať sa o nové projekty a expandovať,“ hovorí Martin Baláž, vedúci tímu priemyselných nehnuteľností v Cushman & Wakefield.

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt