Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Investičný atlas

Takmer 860 miliárd euro vložili investori do svetových komerčných nehnuteľností v roku 2013. To predstavuje navýšenie o 23 percent oproti roku 2012. Zároveň ide o najvyšší objem peňazí investovaný do komerčných nehnuteľností od roku 2007. Vyplýva to z najnovšej štúdie International Investment Atlas spoločnosti Cushman & Wakefield.

S ústupom recesie rastie aktivita investorov, zlepšuje sa nálada na trhu a zvyšuje sa likvidita prostriedkov vložených do komerčných nehnuteľností. Navyše miera výnosnosti (yield) sa u prvotriednych nehnuteľností vracia späť na úroveň obvyklú pred krízou. Počas roka 2014 spoločnosť Cushman & Wakefield očakáva, že globálne investície vzrastú o 13 % na 968 miliard eur, pričom nárast aktivity by mali ťahať Spojené štáty a západná Európa.

„Očakáva sa, že slovenskému trhu sa bude tento rok dariť, čo sa týka miestnych aj zahraničných investorov. Niektoré transakcie, napr. ako akvizícia budov CBC 3,4 a 5 fondom TAM bola nedávno uzatvorená a očakáva sa, že dôjde k radu ďalších transakcií alebo bude posudzovaná ich realizácia v najbližších týždňoch,“ hovorí Andrew Thompson, Managing Partner a vedúci tímu investícií na Slovensku.


Rôznorodý vývoj v Európe
Pre región EMEA bola typická rôznorodosť. Najväčší podiel na rast celého regiónu majú naďalej hlavne Veľká Británia a Nemecko, významné zlepšenie vykazujú i Rusko, Taliansko, Španielsko, Holandsko a Belgicko. Napriek tomu Francúzsko, Švédsko a Poľsko v podstate iba držia krok s úrovňou roku 2012.Zahraničné investície
Celosvetovo stúpa význam zahraničných investorov. Penzijné a štátne suverénne fondy sa naďalej zameriavajú viac na Európu než na zvyšok sveta: 59 % investícií do komerčných nehnuteľností v roku 2013 smerovalo do regiónu EMEA, 28 % do Ameriky a 13 % do Ázie. Z fondov najviac investorov láka USA a Veľká Británia.

Európa: očakáva sa rast o 12–13 percent
Objem investícií dosiahol v regióne EMEA v roku 2013 šesťročného maxima vo výške 180 miliárd euro. To je o 23 % viac než v roku 2012. Silný bolo predovšetkým posledný štvrťrok.

Trhákom roku boli investície na „periférnych trhoch“ – investorov lákala predovšetkým južná Európa. Výrazne sa prejavili oportunistickí investori. Zahraničný dopyt bol vo všeobecnosti zásadným faktorom oživenia na európskych trhoch. V roku 2014 očakávame rast investícií v Európe o 12–13 percent.

Vyhliadky
„Vyhliadky pre Slovensko sú pozitívne z hľadiska prenájmov aj dostupnosti financovania a trh vykazuje známky oživenia. Veľký záujem investorov môžeme vidieť vo všetkých odvetviach,“ dodáva Andrew Thompson.

Z globálnej perspektívy by realistické posúdenie makroekonomického prostredie malo viesť k ďalšiemu robustnejšiemu dopytu po nehnuteľnostiach ako investíciách. Bude k tomu prispievať mimo iného dostupnosť úverovania ponuka dostupných produktov zo strany špekulantov a bánk usilujúcich sa o zníženie miery zadĺženia.
Cenám vo všeobecnosti rovnako prospeje pomalý návrat dopytu zo strany nájomcov. K tomu zotaveniu dochádza, ako mnohí očakávali a rýchlosťou sa bude trh pravdepodobne vyznačovať i naďalej.

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 259209366

Kontakt

Výskum a prehľad

MarketBeat Retail Snapshot

MarketBeat Retail Snapshot je stručné zhrnutie Retail sektora v kľúčových mestách, poskytuje príspevky z posledných trendov, rovnako ako údaje o trhu a analýzy vplyvu na komerčné nehnuteľnosti.

čítajte viac