Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

V strednej Európe sa prenajalo najviac priemyselných plôch za posledných dvadsať rokov

Kliknite pre zväčšenie

Viac než 330 miliónov eur natieklo v minulom roku do strednej Európy ako investícia do novej priemyselnej výstavby. Súčasne to znamená vznik približne 3,700 nových pracovných miest v regióne. Developeri postavili celkom 690 tisíc metrov štvorcových moderných výrobných, logistických a skladových areálov.
Tieto zistenia vyplývajú z prieskumu, ktorý uskutočnil priemyslový tím poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefiled.

„Stredná Európa profituje zo susedstva s Nemeckom, ktoré je ťahúňom Európy. Nemecké firmy a to predovšetkým z oblasti automobilizmu k nám výrobu presúvajú už radu rokov a nemáme žiadne indície o tom, že by tento proces nemal pokračovať. Pozitívne je, že tu zriaďujú vysoko sofistikované prevádzky a stredná Európa už dávno nie je montovňou,“ hovorí Ferdinand Hlobil, vedúci stredoeurópskeho priemyselného tímu Cushman & Wakefield.

Medzi jednotlivými stredoeuropskými krajinami pritom existujú značné rozdiely. V Českej republike firmy požadovali hlavne výrobné priestory, zatiaľ čo v Poľsku a na Slovensku je najväčší záujem o skladové a logistické plochy.

„Väčšina tohto priestoru bola na Slovensku prenajatá zahraničným výrobným spoločnostiam, logistickým a veľkoobchodným firmám. O nové prenájmy mali záujem najmä spoločnosti, ktoré už na slovenskom trhu fungujú. To znamená, že slovenský trh nebol tak zaujímavý, aby prilákal nových investorov. Pozitívnym signálom je, že investori sú s ich slovenskými operáciami úspešní a schopní ich
operácie v roku 2013 rozšíri,“ hovorí Martin Baláž, vedúci priemyselného tímu Cushman & Wakefield na Slovensku.

„Česká republika je aj naďalej najúspešnejším trhom z hľadiska zaujímavosti pre investorov. Poľsko sa javí ako veľmoc, pokiaľ ide o rast a miestny dopyt,“ dodáva Martin Baláž.

Množstvo prenajatých plôch dosiahlo minulého roku rekordnú úroveň a dá sa očakávať, že záujem firiem o región bude pokračovať. Minulého roku sa v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku prenajali takmer 4 milióny metrov štvorcových moderných priemyselných plôch. Vyplýva to z analýzy, ktorú spracovala poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield

„Investujú tu taktiež firmy z iných častí sveta, ktoré ťažia z vysoko kvalifikovanej pracovnej sily a umiestňujú k nám svoj výskum a vývoj nových produktov. Nespomenúť samozrejme nejde ani skladovacie či logistické operácie, predovšetkým v súvislosti s rozvojom internetových obchodov. Pre ne sú zásadné nízka cena za prenájom nehnuteľností a lacná pracovná sila, ktorá sa regrutuje z krajín ležiacich viac na východ,“ dodáva Hlobil.

V roku 2012 sa v strednej Európe prenajalo cez 2,8 miliónov m2. Doterajší rekord činí 3,2 miliónov m2 prenajatých v roku 2011. Ešte pred desiatimi rokmi sa ročné prenájmy pohybovali okolo 500 tisíc m2.

NAJVÄČŠÍ NÁJOMCOVIA V KRAJINÁCH STREDNEJ EURÓPY

KRAJINA - NÁJOMCA - PRENAJATÁ PLOCHA (sq m)
Česká republika DHL 420 000
Maďarsko DHL 103 000
Poľsko Amazon 325 000
Rumunsko Continental Tyres 108 000 *
Slovensko DHL 151 000

Zdroj: Cushman & Wakefield
* 50,000 existujúcej plochy + 58,000 m2 vo výstavbe


Nová výstavba
Developeri reagujú na meniace sa požiadavky nájomcov v súvislosti s rozvojom internetových nákupov a taktiež so záujmom o zelené prvky v budovách. Hlavným kritériom však pri výbere naďalej ostáva kvalita lokalít, pracovná sila, infraštruktúra a náklady na prenájom. Nová výstavba dosiahla v minulom roku necelých 690 tisíc metrov štvorcových a drží sa na priemere posledných štyroch rokov. Pre porovnanie- v roku 2012 sa postavilo asi 740 tisíc metrov.

„Trh sa stabilizoval na zhruba 700 tisícoch metrov štvorcových novej výstavby ročne. Takúto plochu sú nové prichádzajúce firmy schopné absorbovať. Nečakáme, že by sa ročná výstavba vrátila na rekordnú výstavbu z rokov 2007 a 2008, kde dosahovala takmer 2,5 miliónov m2. Trh je momentálne veľmi vyvážený a transparentný, čo je priaznivé pre nájomcov, developerov a investorov,“ hovorí Ferdinand Hlobil.

Prenajatosť a nájomné
Podiel voľných plôch sa posledné tri roky drží na zdravých 10 percentách (priemer za celý región). Pokiaľ nedôjde k zásadným zvratom, môžeme očakávať, že prenajatosť zostane stabilné i v tomto roku. S tým súvisí taktiež výška základného nájomného, ktorá sa v priemere pohybuje okolo 3,5-3,7 eur/m2. Závisí na atraktivite jednotlivých lokalít a podielu neprenajatých plôch v danom mieste.
Celkovo dnes v strednej Európe existuje 16,5 miliónov m2 moderných priemyselných plôch.

Nové trendy
Stredná Európa disponuje veľkou ekonomickou a kúpnou silou, pre výrobcov a logistov je región stále atraktívnejší. Firmy sa pri vstupe do regiónu stále menej zaoberajú hranicami jednotlivých štátov. Medzi rozhodujúce kritéria v expanzných plánoch patrí skôr kvalita, dostupnosť, cena a lojalita pracovnej sily. Pri logistike je potom hlavným kritériom spádová oblasť a vzdialenosť zákazníkov. Budúcnosť strednej Európy preto leží v úzkej spolupráci.

„Spoločný marketing miest ako Wroclaw a Liberec alebo Katowice a Ostrava im môže priniesť väčší efekt, než vzájomná konkurencia. Pre firmy je efektívnejšie dostať informácie o lokalite v jednom balíku, než ich prácne zháňať z rôznych zdrojov. Región, ktorý je pripravený a ide investorom v ústrety, má omnohom väčšiu šancu investíciu získať,“ hovorí Ferdinand Hlobil.