Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

NAJROZVINUTEJŠÍ MALOOBCHODNÝ INTERNETOVÝ TRH NA SVETE MÁ VEĽKÁ BRITÁNIA

• Celosvetový obrat činil minulého roku zhruba 500 miliárd eur. V Slovenskej republike internetové predaje dosiahli hodnotu pol miliardy eur.
• Internetový maloobchod v priebehu posledných troch rokoch celosvetovo rástol priemerným tempom 18 % za rok.
• Veľká Británia má najrozvinutejší internetový maloobchod, USA je najväčším on-line trhom a vytvára takmer tretinu globálneho obratu na internete.

Veľká Británia je najrozvinutejším internetovým maloobchodným trhom sveta, uvádza sa v správe zverejnenej spoločnosťou Cushman & Wakefield. Veľká Británia sa umiestnila na vrchole predovšetkým vďaka vysokému objemu on-line predaja na osobu, významnému tržnému podielu (vyjadrenému ako percento z celkového maloobchodného predaja), celkovému maloobchodnému odbytu a otvorenosti voči podnikaniu cez internet i sociálnym médiám.

V jednej z najkomplexnejších analýz svetového on-line maloobchodu prvé vydanie štúdie Global Perspective on Retail (Svetový pohľad na maloobchod) smeruje na internetové obchodovanie a technickú infraštruktúru, regulačné prostredie a veľkosť maloobchodných a internetových trhov vo viac než stovke zemí. Výsledkom je vážený index založený na 13 rôznych ukazovateľoch (nižšie viď odstavec Ukazovatele hodnotenia).

„Slovenská republika sa z hľadiska rozvinutosti on-line trhu umiestila na 38. mieste. To odráža veľkosť a infraštruktúru jeho internetového trhu. Predaj po internete rýchlo rastie i navzdory súčasnému ekonomickému poklesu. Jeho podiel na celkovej útrate v maloobchodnom sektore sa ďalej zvyšuje. Na rozdiel od západnej Európy, kde kamenné predajne s internetom súperia, v Českej republike a na Slovensku rastú moderný a internetový maloobchod spoločne,“ hovorí Michal Soták, vedúci tímu prieskumu trhu spoločnosti Cushman & Wakefield v ČR a na Slovensku.

„Slovenskí internetoví operátori svoje koncepty v posledných dvoch rokoch rozšírili a dnes využívajú taktiež kamenné predajne. Ich veľkosť sa pohybuje od malých jednotiek pre vyzdvihovanie tovaru v centrách miest a na dopravných križovatkách až po plnohodnotné predajne so službou „drive-in“ na mestských perifériách. Rovnako sa svoje možnosti predaja cez internet snažia rozširovať klasické kamenné obchody. Takýmto príkladom sú aj napríklad potravinové reťazce, ktoré napriek dobre etablovanej sieti predajní zavádzajú možnosť nákupu potravín cez internet ,“ hovorí Matúš Furman, vedúci maloobchodného tímu v Cushman & Wakefield na Slovensku.

V správe sa ďalej uvádza, ktoré krajiny majú potenciál k tomu, aby sa v budúcnosti stali poprednými on-line trhmi. Zďaleka najväčším potenciálnym trhom je v tomto ohľade Čína. Čo sa týka Európy, za zemou s potenciálom stať sa kľúčovým hráčom internetového trhu budúcnosti správa považuje Rusko (26. miesto). Preferencie hotovosti pred úvermi i dlhé dodacie lehoty spôsobené doručovaním po železnici však spočiatku jeho rast obmedzia.

Ukazovatele hodnotenia

Veľkosť internetového maloobchodného trhu sa posudzuje podľa šiestich ukazovateľov: celkový maloobchodný predaj, internetový maloobchodný predaj, predaj po internete na osobu, medziročný rast predaja po internete za posledných päť rokov, podiel predaja po internetu a zvýšenie tržného podielu internetu.
Infraštruktúra sa posudzuje podľa siedmych ukazovateľov: logistika, pripravenosť sietí, počet internetových účastníckych zmlúv na osobu, počet mobilných účastníckych zmlúv na osobu, energetická infraštruktúra, vnímanie bezpečnosti v kyberpriestore a počet platobných kariet na osobu.

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt

Výskum a prehľad

MarketBeat Retail Snapshot

MarketBeat Retail Snapshot je stručné zhrnutie Retail sektora v kľúčových mestách, poskytuje príspevky z posledných trendov, rovnako ako údaje o trhu a analýzy vplyvu na komerčné nehnuteľnosti.

čítajte viac