Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

KANCELÁRSKY TRH V STREDNEJ EURÓPE

Varšava je najväčším kancelárskym trhom z hľadiska výmery prenajatých priestorov, stavajúcich plôch a kancelárií vo výstavbe medzi stredoeurópskymi hlavnými mestami. Celková výmera kancelárskych plôch v Bratislave, Budapešti, Prahe a Varšave činí viac než 11,5 miliónov m2. To svedčí o význame týchto miest ako kľúčových lokalít pre obchodnú činnosť.
Vyplýva to z najnovšej správy o kancelárskych trhoch v stredoeurópskych hlavných mestách, ktorú publikovala spoločnosť Cushman & Wakefield.


Celková plocha a ponuka
Najväčší celkový objem kancelárskych priestorov (cez štyri milióny m2 k 30. júnu 2013) mala Varšava, za ňou sa umiestnila Budapešť s 3,1 miliónmi m2. V Prahe má celková plocha kancelárií presiahnuť tri milióny m2 do polovice roku 2014. V Bratislave je takmer 1,5 miliónov m2 moderných kancelárií.

Nová výstavba v strednej Európe dosiahla 198 000 m2 v 1. polroku 2013. Vo výstavbe je cez 845 000 m2 (ku koncu júna 2013), z toho takmer 448 000 m2 vo Varšave a 291 000 m2 v Prahe.

V Prahe zaznamenáva kancelárska výstavba podstatný nárast obzvlášť v centre mesta (v Prahe 1), kde je rozostavaných 77 tisíc m2 kancelárskych plôch kategórie A. Celková výmera na Prahe 1 sa tým zvýši o takmer 40 percent. Najväčšie tunajšie stavebné akcie - projekt Florentinum so 41 000 m2 kancelárskych plôch - má byť dokončená v roku 2014.

„Z hľadiska nájomných aktivít a počtu plánovaných projektov sú Varšava a Praha dominantnými trhmi stredoeuropského regiónu. Väčšia ponuka povedie k zostreniu konkurencie medzi developermi, ktorí sa budú snažiť predjednať čo najviac nájomných zmlúv. Nájomci budú na druhej strane tlačiť na znižovanie nájomného a požadovať v rámci vyjednávaného prenájmu výhodnejšej ponuky,“ hovorí Jonathan Hallett, výkonný riaditeľ pre stredoeurópsky región v spoločnosti Cushman & Wakefield a dodáva:
„So zlepšovaním hospodárskej situácie v Európe môžeme v dlhodobejšom výhľade počítať s uvoľňovaním tohto tlaku. Budapešť dosiahla stabilizovaného stavu a Bratislava zostáva trhom nájomcov.“

"Za posledné roky Bratislava zaznamenala len obmedzený počet nových nájomcov na trhu aj keď tam boli určité povzbudivé aktivity počas tohto roka. Po zlepšení ekonomickej situácie sa očakáva opätovný nárast nájomcov. " tvrdí Andrew Thompson, Mananging Partner v Cushman & Wakefield Slovensko a dodáva:
"Na strane investícií, Slovensko očakáva rekordný rok, pokiaľ ide o transakcie. Čo však robí rok 2013 špeciálnym je, že počet týchto očakávaných transakcií, ktoré budú dokončené tento rok bude uskutočnených prostredníctvom nových investorov na slovenskom trhu. "

Prenájmy
Podľa údajov spoločnosti Cushman & Wakefield činil objem prenájmov za 1. polrok 2013 vo všetkých štyroch stredoeurópskych hlavných mestách takmer 692 tisíc m2. Je to viac než v prvej i druhej polovici roku 2012 (realizovaný dopyt v 1. Polroku 2012 činil 626 tisíc m2). To svedčí o rastúcom záujmu nájomcov, ktorí sa chcú uchytiť v tomto regióne.
Zahraničné firmy, ktoré stoja za prevažnou časťou hrubého realizovaného dopytu, využívajú v svoj prospech vysoko kvalifikované pracovní sily, nízke náklady spojené s prenájmom, dobrú úroveň kvality budov a hospodársku stabilitu. Do stredoeuropského regiónu zamierila celá rada nadnárodných spoločností s cieľom založiť tu outsourcingové centrá. Tieto firmy tu momentálne najviac v stále väčšej miere zaisťujú špičkové obchodné služby.

Nájomné
V centrálnych obchodných štvrtiach sa najlukratívnejšie nájomné drží na stabilnej úrovni – iba s výnimkou Varšavy, kde jeho úroveň poklesla na terajších 25,50 euro za m2 mesačne. V Prahe a v Budapešti môže nájomné na najprestížnejších adresách dosiahnuť 21 euro za m2 mesačne. V Bratislave je to menej – okolo 15 euro za m2 mesačne. Jedná sa o atraktívne ceny v porovnaní s 112 eurami za m2 v londýnskej štvrti West End, ktorá je najdrahšou kancelárskou lokalitou na svete podľa štúdie „Najdrahšie kancelárskej plochy sveta“, ktorú každoročne vydáva Cushman & Wakefield.

Podiel neprenajatých plôch
Miera neprenajatosti kancelárií v strednej Európe v 1. polroku 2013 činila 14,1 percent. Táto hodnota je vyššia než päťročný priemer. Najviac sa predpokladá, že podiel voľných plôch v celom regióne ďalej porastie. Neprenajatosť je najvyššia v Budapešti (19,9 %) a najnižšia vo Varšave (10,5 %).


Investície
Celkovo sa na hlavných stredoeurópskych trhoch (v Poľsku, v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku) v prvom polroku predali komerčné nehnuteľnosti za zhruba 1,72 miliardy euro. Investori naďalej najviac lákajú kancelárske budovy – ich predaje sa na investíciách v uvedenom období podieľali viac ako 60 percentami z celkového objemu investícií.

James Chapman, vedúci investičného tímu spoločnosti Cushman & Wakefield, uviedol: „Varšava si drží vedenie z hľadiska celkových objemov investícií. Najväčšou kancelárskou transakciou v strednej Európe bol predaj komplexu The Park v Prahe. Investori sa naďalej snažia zaistiť si najkvalitnejšie budovy, ktoré kontinuálne dávajú vysoký výnos a zaisťujú stabilný príjem. Preto v oboch krajinách očakávame ešte do konca roku významné oživenie transakčnej aktivity.“

Kontakty

Zuzana Gurova

Zuzana Gurová

Head of Marketing

Bratislava, Slovensko

Telefón +421 2 59209366

Kontakt

Výskum a prehľad

MarketBeat Retail Snapshot

MarketBeat Retail Snapshot je stručné zhrnutie Retail sektora v kľúčových mestách, poskytuje príspevky z posledných trendov, rovnako ako údaje o trhu a analýzy vplyvu na komerčné nehnuteľnosti.

čítajte viac