Použitie Cookie Oznámenie

Táto stránka používá cookies, aby vám poskytla prístupnejšie a osobnejšie služby.

Používaním tejto stránky súhlasíte s našimi cookies, ako je uvedené v našom cookie oznámení. Prečítajte si prosím naše cookie upozornenie. Pre viac informácií o cookies, ktoré používame a ako odstrániť alebo zablokovať používanie cookies.

Odborné a regulačné informácie o spoločnosti Cushman & Wakefield

Úvod

V liste sú načrtnuté informácie požadované v súlade s ustanoveniami o  Zákon č. 136/2010 Z.z. z 3. marca 2010 o službách na vnútornom trhu vo vzťahu k spoločnosti Cushman & Wakefield Slovenská republika.

Primárne subjekty, ktoré poskytujú klientske služby, sú:

Meno

Typ subjektu

Registrácia

Registračné číslo

Cushman & Wakefield Slovakia S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Domy spoločností (Business Register of Slovakia)

36583383

Cushman & Wakefield Property Services Slovakia S.R.O.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Domy spoločností (Business Register of Slovakia)

35963981


Niekedy používame na vykonávanie služieb iné skupiny spoločnosti Cushman & Wakefield. Podrobnosti sa dajú vždy nájsť v písomnom dokumente o zákazke, ktorý sme vydali alebo v prípade použitia inej formy zmluvy sú informácie k dispozícií priamo v nej.

Naše služby sa riadia písomnými a zmluvnými podmienkami dohodnutými s klientmi. Tieto zmluvy sú, pokiaľ nie je stanovené inak, upravené podľa práv Slovenskej republiky a podliehajú výhradnej jurisdikcii súdov v Slovenskej republike.

Kontakt

Sídlo spoločnosti Cushman & Wakefield na Slovensku sa nachádza na Pribinova 17954/10, Bratislava, 811 09, Slovak Republic.

Môžete nás promptne kontaktovať pomocou odkazu "Kontaktujte nás", telefónnom čísle +421 259 209 333, alebo na ktorýkoľvek z našich e-mailov firstname.surname@cushwake.com.

Odborné a iné registrácie

Práca realitnej agentúry a poskytovanie určitých finančných produktov a služieb je regulované v Slovenskej republike. Pri poskytovaní týchto služieb dodržiavame (podľa vhodnosti) pravidlá, kódexy a usmernenia, ktoré sa nachádzajú v Pravidlách správania Kráľovskej inštitúcie autorizovaných preverovníkov (pre firmy), t.j. Royal Institution of Chartered Surveyor’s Rules of Conduct. Podrobnosti o našich reguláciách a registroch sú uvedené nižšie:

Meno

Regulačný orgán

Aktivity

Registračné číslo

Cushman & Wakefield Property Services Slovakia S.R.O.

Royal Institution of Chartered Surveyors

Odborné činnosti

716512

Poistenie a financie

Spoločnosť Cushman & Wakefield je povinná mať poistenie proti škode a našimi poisťovňami sú Liberty Mutual Insurance Company a iní, s ktorými sa možno kontaktovať prostredníctvom Aon Risk Solutions, 122 Leadenhall Street, Londýn EC3V 4AN. Teritoriálne pokrytie je celosvetové.

Sme registrovaní pre DPH a naše registračné číslo je:

Cushman & Wakefield Slovakia S.R.O. - SK2021880674.

Cushman & Wakefield Property Services Slovakia S.R.O. - SK2022091181.

Sťažnosti

Spoločnosť Cushman & Wakefield na Slovensku sa zaviazala neustále zlepšovať služby, ktoré poskytuje svojim klientom. Na tento účel vyvinuli firmy formálny postup sťažností. Ak chcete získať kópiu, pošlite e-mail na adresu "complaints@cushwake.com" alebo sa obráťte na vašu kontaktnú osobu v spoločnosti Cushman & Wakefield.

V prípade, že chcete podať žiadosť, žiadame vás, aby ste sa prvýkrát spojili so zodpovedným partnerom . Ak sa domnievate, že to nie je vhodné alebo ak odpoveď zodpovedného partnera nie je dostatočná, kontaktujte:

Meno

Cristina Dumitrache

Titul

Head of Slovakia

Úrad

Pribinova 17954/10, Bratislava, 811 09, Slovak Republic


Ak nie ste spokojní s výsledkom riešenia vašej sťažnosti, ste oprávnený postúpiť svoju žiadosť na odvolanie jednému z nasledujúcich:

Meno

Podstatné činnosti

Slovenská republika Kontaktné číslo

Webstránka

Služba RICS na riešenie sporov

Odborné zákazky a členovia RICS

+44 (0)20 7334 3806

RICS


Kritériá oprávnenosti a postup vyšetrovania sťažností možno nájsť na webovej stránke príslušnej organizácie.