Významný globálny investor - Koncoročné ocenenie portfólia


Kliknite pre zväčšenie

Výzva

Jeden z významných globálnych investorov poveril spoločnosť Cushman & Wakefield ocenením svojho CEE portfólia, v rámci ktorého naša spoločnosť mala oceniť i nehnuteľnosti na Slovensku. Klient požadoval ocenenie nehnuteľností pre účtovné účely. Jednalo sa o maloobchodné, administratívne ako aj industriálne budovy. Klient požadoval ocenenie v súlade so štandardmi RICS pomocou metódy výpočtu Discounted Cash Flow (DCF).

Riešenie

Po obhliadke vykonanej spoločne so správcami nehnuteľností, spoločnosť Cushman & Wakefield preskúmala podklady a informácie, ktoré mala k dispozícii. Pomocou softwaru Argus DCF sme následne pripravili model kalkulácie DCF. Použité vstupné dáta boli založené na našej analýze a informáciách od našich špecialistov z oddelenia prenájmu nehnuteľností.

Výsledky

Spoločnosť Cushman & Wakefield vypracovala správu o trhu a nezávislé ocenenie pripravené podľa štandardov RICS. Ocenenie zahrňuje podrobnú analýzu trhu a vďaka našim kolegom z oddelenia prenájmu nehnuteľností aj aktuálne informácie o dianí na trhu. Cushman & Wakefield dodali ocenenie podľa požiadaviek klienta v stanovenom termíne.