Trencin Retail Park a.s. - H&M


Kliknite pre zväčšenie

Výzva

Podnájom viacerých menších obchodných jednotiek kotevnému nájomcovi a presťahovanie existujúcich nájomcov na iné a vhodné miesta v rámci centra.

Riešenie

Step 1: - C&W - jednanie s H&M na danú lokalitu v Trenčíne v nákupnom centre Laugarício

Step 2:– spolupráca s vlastníkom a manažmentom centra za účelom vytvorenia vhodného priestoru pre nového kotevného nájomníka a zároveň presťahovanie iných prevádzok

Step 3: – C&W zabezpečilo podporu a spoluprácu pri realizácii tejto transakcie. 


Výsledky

Nový kotevný nájomca, ktorý obohatil aktuálny mix nájomcov.