Mlyny Nitra - Gant, Nitra


Kliknite pre zväčšenie

Výzva

Prenajať atraktívnu obchodnú jednotku o výmere 64 m2 v nákupnom centre Mlyny v meste Nitra.

Riešenie

1 krok – C&W bol kontaktovaný majiteľom obchodného centra Mlyny Nitra. Ten ich oboznámil s voľnou jednotkou.

2 krok - C&W urobil aktívny marketing a vyselektoval najvhodnejšieho kandidáta na voľnú jednotku.

Step 3 – C&W sa zúčastnilo komplikovaných diskusii o vyjednávaní obchodných podmienok a vyjednávaní zmluvy.

Výsledky

Vhodné doplnenie mixu nájomcov v obchodnom centre. Spokojný vlastník centra.