Vyhlásenie O Ochrane Osobných Údajov Poskytnutých Pre Personálne Účely

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV POSKYTNUTÝCH PRE PERSONÁLNE ÚČELY

Táto časť webových stránok je venovaná pracovným príležitostiam u spoločnosti Cushman & Wakefield. Prevádzkuje ju spoločnosť Cushman & Wakefield, Inc. vo svojom mene a v mene spoločností svojej skupiny, svojich medzinárodných partnerstiev a pridružených organizácií ("C&W", "my" alebo "náš").

Ochrana vašich osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytnutých pre personálne účely dopĺňa Zásady ochrany osobných údajov dostupné na adrese www.cushmanwakefield.com / Privacy Policy, ktoré sa vzťahujú aj na túto časť webových stránok. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je potom súčasťou Podmienok použitia na adrese www.cushmanwakefield.com / Terms of Use, ktorými sa riadi váš prístup na tieto webové stránky a ich používanie. Použitím týchto webových stránok vyjadrujete svoj súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov, vrátane tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov poskytnutých pre personálne účely, a s Podmienkami použitia.

Aké informácie poskytujete

Kontaktujete nás prostredníctvom týchto webových stránok v súvislosti s pracovnými príležitosťami v spoločnosti C&W, môžete nám poskytnúť niektoré osobné údaje, ktoré zhromažďujeme v rámci procesu náboru pracovníkov. K takýmto údajom môžu patriť vaše meno, poštová adresa, e-mailová adresa a iné údaje obsiahnuté vo vašom profile, životopise, sprievodnom liste alebo poskytnuté iným spôsobom.

Ako vaše informácie používame?

Tieto informácie (vrátane osobných údajov), poskytnuté teraz alebo v budúcnosti v rámci prípadného výberového konania, budeme uchovávať a spracovávať pre účely vašej registrácie ako záujemca o zamestnanie a spracovanie vašej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru. Za týmto účelom môžeme v niektorých prípadoch odovzdať vaše osobné údaje členom skupiny C&W pôsobiacim v iných krajinách, vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Poskytnutím svojich údajov vyjadrujete súhlas s týmto odovzdaním. Zaistíme, aby vaše osobné údaje boli chránené podľa príslušných miestnych právnych predpisov. Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, môžeme uchovávať aj z toho dôvodu, aby sme vám mohli odpovedať na vaše otázky alebo žiadosti, mohli sme vás v budúcnosti kontaktovať s ponukou zamestnania alebo vám poskytnúť informácie o práci v spoločnosti C & W. Ak bude vaša žiadosť úspešná, budú tieto informácie použité pre účely vybavenia vášho prijatia do spoločnosti C&W. Vzhľadom k veľkému počtu žiadostí, ktoré dostávame, vás bohužiaľ možno nebudeme schopní informovať, že vaša žiadosť nebola úspešná. Spoločnosť C&W je zamestnávateľom podporujúcim rovnaké príležitosti. Informácie, ktoré uvediete v časti týkajúcej sa rovnakých príležitostí, ako napríklad údaj o pohlaví či etnickom pôvode, budú použité pre monitorovanie rovnakých príležitostí v spoločnosti C&W.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spoločnosťou C&W uchovávané pre vyššie uvedené účely po primeranú dobu. Ak požadujete prístup k svojim osobným údajom alebo máte otázky alebo obavy týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi, pred podaním žiadosti nás prosím kontaktujte na adrese web.manager@cushwake.com